Διαμέρισμα Α’ ορόφου Αγ. Ιωάννη Πράτσικα

 

Περιοχή: Αγ. Ιωάννη Πράτσικα

Εργασίες: Αντικατάσταση κουφωμάτων και σκιάστρων, υγρομόνωση και θερμομόνωση δώματος, αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου

, ,