Εξοικονομώ II: Στην επόμενη φάση περνά ο β’ κύκλος

Εξοικονομώ II: Στην επόμενη φάση περνά ο β’ κύκλος

Στην επόμενη φάση του περνά ο β’ κύκλος του προγράμματος “Εξοικονόμηση Κατ Οίκον II”.

Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 22/10/2019 και ώρα 09.00 ενεργοποιείται η διαδικασία δανειοδότησης για τις υποβληθείσες αιτήσεις που έχουν επιλέξει πως θα καλύψουν την Ίδια Συμμετοχή τους με τραπεζικό δανεισμό.

Για τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις στο Πρόγραμμα, ως έναρξη της προθεσμίας για την διαδικασία δανειοδότησης θα είναι η 22/10/2019.

Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες του πληροφοριακού συστήματος, θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στην καταληκτική προθεσμία που αφορά την εκάστοτε αίτηση από την καρτέλα «Προθεσμίες» και να προχωρούν οι χρήστες έγκαιρα στις απαραίτητες από πλευράς τους ενέργειες.

Για τη διαδικασία υποβολής δανείου, οι χρήστες θα πρέπει να συμβουλευτούν τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος, το Παράρτημα XΙΙ και το 2ο Τεχνικό Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Πηγή :  b2green.gr