Φωτοβολταϊκά – Net Metering

Τι είναι το net metering και πώς μπορεί ένας καταναλωτής ρεύματος να επωφεληθεί από τις δυνατότητες που παρέχει;

Net metering είναι ο συμψηφισμός της παραχθείσας με την καταναλωθείσα ενέργεια στην εγκατάσταση του αυτοπαραγωγού. Για παράδειγμα σε ένα σπίτι τοποθετείται ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη, που παράγει ρεύμα το οποίο και συμψηφίζεται με την κατανάλωση του σπιτιού σε ρεύμα. Η τοπική αυτοπαραγωγή δημιουργεί σημαντικό οικονομικό όφελος καθώς με μια μικρή αρχική επένδυση ο αυτοπαραγωγός κερδίζει σημαντική μείωση του κόστους για 25 χρόνια.
Παράλληλα υπάρχουν οφέλη για το σύστημα καθώς μειώνεται η ανάγκη για νέες επενδύσεις στο σύστημα μεταφοράς και διανομής. Επίσης σημαντική παράμετρος του net metering είναι ότι η ενέργεια παράγεται από ΑΠΕ είναι δηλαδή πράσινη και φιλική στο περιβάλλον.

Ποια είναι τα κυριότερα οφέλη του ενεργειακού συμψηφισμού;

 • Πρώτον η μείωση ή ακόμη και ο μηδενισμός του ενεργειακού κόστους.
 • Δεύτερον η δυνατότητα τροφοδοσίας ενέργειας ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές.
 • Τρίτον η διάρκεια της εγγυημένης σύμβασης συμψηφισμού που φτάνει στα 25 έτη.
 • Τέταρτον η απεξάρτηση από την τιμολογιακή πολιτική και από τις ενδεχόμενες αυξήσεις στο ρεύμα.
 • Πέμπτον η αύξηση της προστιθέμενης αξίας του ακινήτου.
 • Έκτον: Παράλληλα η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού για net metering εμφανίζει επιπλέον πλεονεκτήματα όπως η αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού, το ελάχιστο κόστος συντήρησης και η αθόρυβη λειτουργία.
fotovoltaika-spiti-stegi
fotovoltaika-spiti-stegi
 • Πρώτον η μείωση ή ακόμη και ο μηδενισμός του ενεργειακού κόστους.
 • Δεύτερον η δυνατότητα τροφοδοσίας ενέργειας ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές.
 • Τρίτον η διάρκεια της εγγυημένης σύμβασης συμψηφισμού που φτάνει στα 25 έτη.
 • Τέταρτον η απεξάρτηση από την τιμολογιακή πολιτική και από τις ενδεχόμενες αυξήσεις στο ρεύμα.
 • Πέμπτον η αύξηση της προστιθέμενης αξίας του ακινήτου.
 • Έκτον: Παράλληλα η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού για net metering εμφανίζει επιπλέον πλεονεκτήματα όπως η αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού, το ελάχιστο κόστος συντήρησης και η αθόρυβη λειτουργία.

Πόσο είναι το κέρδος;

Υπολογίζεται ότι περίπου 1 kWp εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκού παράγει περί τις 1400 kWh ετησίως, με την απόδοση να εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση, το είδος των πάνελ, την κλίση, τον προσανατολισμό, τον βαθμό σκίασης αλλά και τον εξοπλισμό.
Σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών με περίπου 8000 kWh ετήσια κατανάλωση, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι περίπου 1.200 ευρώ. Με την εγκατάσταση ενός συστήματος φβ 5kWp η ετήσια παραγόμενη ενέργεια θα ισούται με 7700kWh. Δηλαδή σχεδόν μηδενίζεται η ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας.
Σημαντικός για την απόσβεση είναι ο συντελεστής ταυτοχρονισμού, δηλαδή το ποσοστό της ενέργειας που παράγεται από το φωτοβολταϊκό και αμέσως αυτοκαταναλώνεται. Ο βέλτιστος ταυτοχρονισμός επιταχύνει την απόσβεση αφού μειώνει εκτός από το ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας και άλλες χρεώσεις που συναρτώνται από το ύψος της κατανάλωσης (πχ ΥΚΩ).

Πηγή: energytrust.gr

Μπορείτε τώρα με το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ να τοποθετήσετε Φωτοβολταϊκό Σύστημα στην κατοικία σας για επιδότηση που φθάνει έως και 85%.

Καλέστε μας