Φωτοβολταϊκά – Net Metering

H ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ διαθέτει την εμπειρία και την γνώση για να είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας και να εγγυηθεί την απόδοση της επένδυσής σας στην εξοικονόμηση. Αναλαμβάνει για εσάς το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για την ένταξη σας στο νέο πρόγραμμα του Υπουργείου για την αυτοπαραγωγή (net metering) καθώς επίσης παρέχουμε μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες ώστε να έχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα με την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας από την εγκατάσταση σας.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ_page-0001

H ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ διαθέτει την εμπειρία και την γνώση για να είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας και να εγγυηθεί την απόδοση της επένδυσής σας στην εξοικονόμηση. Αναλαμβάνει για εσάς το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για την ένταξη σας στο νέο πρόγραμμα του Υπουργείου για την αυτοπαραγωγή (net metering) καθώς επίσης παρέχουμε μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες ώστε να έχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα με την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας από την εγκατάσταση σας.

Net Metering

Η αυτοπαραγωγή ενέργειας ή net metering, είναι η διαδικασία κατά την οποία συμψηφίζεται το ρεύμα, που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό (ή ανεμογεννήτρια), με το ρεύμα του δημόσιου δικτύου (ΔΕΗ) που καταναλώνουμε. Το μέτρο του ενεργειακού συμψηφισμού, ισχύει σε πολλά κράτη του εξωτερικού.

Πως Λειτουργεί

Τα φωτοβολταϊκά, που εγκαθιστούμε στα πλαίσια του net metering, συνδέονται με το δημόσιο δίκτυο (ΔΕΗ). Το ρεύμα που παράγουν, καταναλώνεται από τα φορτία (συσκευές) του χώρου μας και όσο περισσεύει διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ. Η διαφορά είναι στον συμψηφισμό της παραγόμενης ενέργειας. Στην αυτοπαραγωγή ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός. Δηλαδή ο μετρητής της ΔΕΗ μετράει την ενέργεια που «δίνει» στο δίκτυο το φωτοβολταϊκό και παράλληλα την ενέργεια που «τραβάει» από το δίκτυο ο καταναλωτής. Στο τέλος κάθε μετρητικής περιόδου το ποσό της οφειλής προς την ΔΕΗ, θα ισούται με την αξία των κιλοβατώρων (kWh), που προκύπτουν από την διαφορά, ανάμεσα στην ενέργεια που «δώσαμε» και την ενέργεια που «τραβήξαμε» από το δίκτυο. Εάν η διαφορά είναι μηδενική τότε δεν θα πληρώσουμε για το ρεύμα που καταναλώσαμε. Η ισχύς των φωτοβολταϊκών πάνελ που μπορείτε να εγκαταστήσετε είναι μέχρι 10 κιλοβάτ (kW). Συνήθως εγκαθίστανται συστήματα που η ετήσια παραγωγή τους είναι κατά ένα ποσοστό μεγαλύτερη, από την ετήσια κατανάλωση ρεύματος της οικίας ή της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μελλοντικές προσθήκες φορτίων (συσκευών).

Μειώστε τα έξοδα της κατοικίας ή της επιχείρισής σας
Αυτοπαραγωγή με ένα φωτοβολταϊκό

Η αυτοπαραγωγή ενέργειας (Net Metering) βρίσκεται πλέον στα χέρια νοικοκυριών και επιχειρήσεων για να δώσει τη λύση στη μείωση των λογαριασμών του ρεύματος.

To Net Metering δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια συμφωνία με την επιχείρηση ηλεκτρισμού, που επιτρέπει στον καταναλωτή να εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό, για να καλύψει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Η ΔΕΗ συμψηφίζει το ρεύμα, που παράγουν τα φωτοβολταϊκά , με το ρεύμα που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού σε ετήσια βάση. Επιλέγοντας ένα σύστημα που θα παράγει σε ένα έτος, όση ενέργεια (kWh) καταναλώνουμε, μηδενίζουμε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Όταν υπάρχει κατανάλωση-ζήτηση ενέργειας θα χρησιμοποιείται, εφόσον είναι διαθέσιμη, η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ενέργεια. Αν δεν είναι αρκετή, θα αντλείται ενέργεια από το δίκτυο συμπληρωματικά. Όταν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, διότι η κατανάλωση είναι μηδενική ή καλύπτεται ήδη από το φωτοβολταϊκό, θα διοχετεύεται προς το δίκτυο. Όταν το φωτοβολταϊκό δεν παράγει ενέργεια (πχ. νυχτερινές ώρες) η κάλυψη της κατανάλωσης θα γίνεται από το δίκυο.

Τα πλεονεκτήματα του Νet Μetering

 • Αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης του οικήματος . Εναρμόνιση με το νέο οικοδομικό κανονισμό Αναβάθμιση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Απαλλαγή από ΕΤΜΕΑΡ.
 • Απαλλαγή από ανεξέλεγκτες αυξήσεις ρεύματος από τη ΔΕΗ. Ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός (σε kWh) και όχι λογιστικός (σε €).
 • Απαλλάσσεται ο αυτό-παραγωγός από τυχόν φορολόγηση των εσόδων του από την Ηλιακή ενέργεια που παράγει (όπως συνέβαινε με τα Διασυνδεδεμένα δίκτυα).
 • Δυνατότητα μηδενισμού του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από μελλοντικές αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός.
 • Βιώσιμο μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Net Metering δεν επιβαρύνει το σύστημα και τους υπόλοιπους καταναλωτές! Αντίθετα, συνεισφέρει στην σταθεροποίηση του δικτύου και εναρμονίζεται με μελλοντικές νόρμες έξυπνων δικτύων “smart grid” όπου η παραγωγή θα πρέπει να γίνεται κοντά στην κατανάλωση. Γι’αυτό εφαρμόζεται χωρίς αναθεωρήσεις εδώ και πολλά χρόνια.
fotovoltaika-spiti-stegi
fotovoltaika-spiti-stegi
 • Αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης του οικήματος . Εναρμόνιση με το νέο οικοδομικό κανονισμό Αναβάθμιση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Απαλλαγή από ΕΤΜΕΑΡ.
 • Απαλλαγή από ανεξέλεγκτες αυξήσεις ρεύματος από τη ΔΕΗ. Ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός (σε kWh) και όχι λογιστικός (σε €).
 • Απαλλάσσεται ο αυτό-παραγωγός από τυχόν φορολόγηση των εσόδων του από την Ηλιακή ενέργεια που παράγει (όπως συνέβαινε με τα Διασυνδεδεμένα δίκτυα).
 • Δυνατότητα μηδενισμού του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από μελλοντικές αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός.
 • Βιώσιμο μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Net Metering δεν επιβαρύνει το σύστημα και τους υπόλοιπους καταναλωτές! Αντίθετα, συνεισφέρει στην σταθεροποίηση του δικτύου και εναρμονίζεται με μελλοντικές νόρμες έξυπνων δικτύων “smart grid” όπου η παραγωγή θα πρέπει να γίνεται κοντά στην κατανάλωση. Γι’αυτό εφαρμόζεται χωρίς αναθεωρήσεις εδώ και πολλά χρόνια.

Τι είναι η αυτοπαραγωγή και πως λειτουργεί

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα, που εγκαθιστούμε στα πλαίσια του net metering, συνδέονται με το δημόσιο δίκτυο. Το ρεύμα που παράγουν, απορροφάται από το δίκτυο του διαχειριστή ενέργειας και στη συνέχεια συμψηφίζεται με το ρεύμα που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός. Στο τέλος κάθε μετρητικής περιόδου, το ποσό της οφειλής προς την ΔΕΗ θα ισούται με την αξία των κιλοβατώρων (kWh), που προκύπτουν από την διαφορά, ανάμεσα στην ενέργεια που παράγουμε και την ενέργεια που καταναλώνουμε. Εάν η διαφορά είναι μηδενική τότε δεν θα πληρώσουμε για το ρεύμα που καταναλώσαμε. Στη περίπτωση που η διαφορά είναι πλεονασματική, τότε η περίσσεια ενέργεια μεταφέρεται στον επόμενο λογαριασμό. Αυτό θα γίνεται μέχρι να κλείσει ο ετήσιος κύκλος και να γίνει η εκκαθάριση. Για την μέτρηση της παραγούμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό σύστημα τοποθετείται μετρητής, ο οποίος μετράει την ενέργεια που απορροφάει το δίκτυο της ΔΕΗ από το φωτοβολταϊκό.

Πως η ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ μπορεί να βοηθήσει με το Net Metering

Η ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ έχοντας κάνει εκατοντάδες εγκαταστάσεις μεγάλων φωτοβολταϊκών μονάδων σε επιχειρήσεις αλλά και εκατοντάδες μικρότερες εγκαταστάσεις σε σπίτια και οικισμούς έχει τη εμπειρία και την γνώση να σας βοηθήσει να κάνετε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας μέσω Net Metering και έτσι να βάλετε περισσότερα χρήματα στον κουμπαρά σας. Πάνω απ’ όλα επειδή η ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ νοιάζεται για το περιβάλλον φροντίζει να σας δίνει τις καλύτερες τιμές και να αυξάνει με αυτό τον τρόπο τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε όλη την Δυτική Ελλάδα.

Οι Υπηρεσίες της ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗΣ

Χάρη στην μακροχρόνια μας εμπειρία σε εφαρμογές εγκατάστασης και μελέτες διαστασιολόγησης φωτοβολταϊκών, η ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ αναλαμβάνει σε όλη την Δυτική Ελλάδα να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει το σύστημα αυτοπαραγωγής net metering. Με αυτό το τρόπο πραγματοποιείτε μία επένδυση που θα αποδόσει εγγυημένα τα μέγιστα σε βάθος χρόνου και θα καλύψει τις εξατομικευμένες ανάγκες σας. Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία για εσάς, προτείνοντας σας την βέλτιστη λύση.

Για την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης για κάθε Φ/Β συστήμα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράμετροι:

 • Ανάλυση της περιοχής και της κατοικίας, δηλαδή υπολογισμός ηλιακής ακτινοβολίας και σκίασης στην περιοχή και θέση εγκατάστασης.
 • Καταγραφή των ενεργειακών απαιτήσεων, δηλαδή καταγραφή όλων των συσκευών που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια και υπολογισμός του απαραίτητου φορτίου κάλυψης αυτών, καθώς και οι διακυμάνσεις λόγο τύπου του φορτίου και ο ταυτοχρονισμός αυτών. Μελέτη των παλαιών λογαριασμών της ΔΕΗ.
 • Αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών που θα έχει το σύστημα και επιλογή, βάση των πραγματικών αναγκών, του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.

Τι μπορώ να κάνω για να εξοικονομήσω χρήματα;

 • Αν διαθέτετε χώρο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει φωτοβολταϊκά πάνελ ελάτε σε επαφή μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε και να αναλάβουμε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στον χώρο σας ώστε άμεσα να αρχίσετε την εξοικονόμηση χρημάτων από το Net Metering.

Σίγουρα πρόκειται για πολύ ευχάριστη εξέλιξη, η οποία θα ανοίξει το δρόμο και για τους πιο μικρούς επενδυτές για τα φωτοβολταϊκά συστήματα, άρα και στην εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

Μπορείτε τώρα με το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ να τοποθετήσετε Φωτοβολταϊκό Σύστημα στην κατοικία σας για επιδότηση που φθάνει έως και 85%.

Καλέστε μας