Υπηρεσίες Πολιτικών Μηχανικών

ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ και Υπηρεσίες Πολιτικών Μηχανικών

Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την πλήρη σύνταξη του φακέλου της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου ή της Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και την ενημέρωσή της ύστερα από οποιαδήποτε μεταβολή του ακινήτου.

Εμπιστευτείτε σήμερα το γραφείο μας για την ορθή τακτοποίηση του αυθαιρέτου ακινήτου σας και καλέστε μας για τον υπολογισμό του κόστους νομιμοποίησης/τακτοποίησής του.

Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Η εταιρεία μας αποτελείται απο πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές (Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνείου) για διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων.

Είναι γενικά γνωστό ότι οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιείται, πρέπει να γνωστοποιείται στην αρμόδια πολεοδομία, είτε είναι μια μεγάλη βιομηχανία, είτε ένα απλό βάψιμο ενός τοίχου. Στη συνέχεια γίνεται κοινοποίηση σε άλλες πιθανές δημόσιες αρχές όπως ΙΚΑ, Αστυνομία κτλ. Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία έκδοσης Άδειας Μικρής Κλίμακας.

ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ και Υπηρεσίες Πολιτικών Μηχανικών

Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την πλήρη σύνταξη του φακέλου της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου ή της Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και την ενημέρωσή της ύστερα από οποιαδήποτε μεταβολή του ακινήτου.

Νομιμοποίηση / Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

Εμπιστευτείτε σήμερα το γραφείο μας για την ορθή τακτοποίηση του αυθαιρέτου ακινήτου σας και καλέστε μας για τον υπολογισμό του κόστους νομιμοποίησης/τακτοποίησής του.

Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Η εταιρεία μας αποτελείται απο πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές (Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνείου) για διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων.

Άδεια Μικρής Κλίμακσς

Είναι γενικά γνωστό ότι οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιείται, πρέπει να γνωστοποιείται στην αρμόδια πολεοδομία, είτε είναι μια μεγάλη βιομηχανία, είτε ένα απλό βάψιμο ενός τοίχου. Στη συνέχεια γίνεται κοινοποίηση σε άλλες πιθανές δημόσιες αρχές όπως ΙΚΑ, Αστυνομία κτλ. Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία έκδοσης Άδειας Μικρής Κλίμακας.

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε σε κάθε σας ερώτηση
για το Νέο "Εξοικονομώ για Κατοικίες".

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο του προγράμματος Εξοικονομώ, για τη δική σας ευκολία.