Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες προϋποθέσεις ισχύουν για να ενταχθώ στο Εξοικονομώ?

 • Το σπίτι πρέπει να είναι μόνιμη κατοικία και να δηλώνεται από τον διαμένοντα στην εφορία ως κύρια κατοικία του (E1). Σε περίπτωση που η κατοικία χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση και επομένως δεν δηλώνεται ως κύρια κατοικία από τον ίδιο, η ενοικίαση/παραχώρηση προκύπτει από το έντυπο Ε2 του αιτούντα.
 • Να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες άνω των 7 m². Η νομιμότητα του κτιρίου είναι πολύ σημαντική. Πριν την έναρξη της διαδικασίας οποιαδήποτε αυθαιρεσία θα πρέπει να έχει διευθετηθεί.
 • Να έχει καταταχθεί από το πρώτο Ενεργειακό Πιστοποιητικό, σε κλάση Δ ή χαμηλότερα (Ε, Ζ, Η).

Ποιες προϋποθέσεις ισχύουν για να ενταχθώ στο Εξοικονομώ?

 • Το σπίτι πρέπει να είναι μόνιμη κατοικία και να δηλώνεται από τον διαμένοντα στην εφορία ως κύρια κατοικία του (E1). Σε περίπτωση που η κατοικία χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση και επομένως δεν δηλώνεται ως κύρια κατοικία από τον ίδιο, η ενοικίαση/παραχώρηση προκύπτει από το έντυπο Ε2 του αιτούντα.
 • Να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες άνω των 7 m². Η νομιμότητα του κτιρίου είναι πολύ σημαντική. Πριν την έναρξη της διαδικασίας οποιαδήποτε αυθαιρεσία θα πρέπει να έχει διευθετηθεί.
 • Να έχει καταταχθεί από το πρώτο Ενεργειακό Πιστοποιητικό, σε κλάση Δ ή χαμηλότερα (Ε, Ζ, Η).

Ποιες παρεμβάσεις δικαιολογεί το Εξοικονομώ?

Οι Παρεμβάσεις οι οποίες επιδοτούνται από το Εξοικονομώ είναι οι εξής:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (Τέντες)
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος, εξωτερικά ή εσωτερικά, συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης Σύστημα (κεντρικό ή ατομικό) πετρελαίου/φυσικού αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας/Σ.Η.Θ.Υ.Α.
 • Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης Αντλία θερμότητας, ηλιακό σύστημα για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).
 • Κλιματιστικά
 • Smarthome

Ποιες παρεμβάσεις δικαιολογεί το Εξοικονομώ?

Οι Παρεμβάσεις οι οποίες επιδοτούνται από το Εξοικονομώ είναι οι εξής:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (Τέντες)
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος, εξωτερικά ή εσωτερικά, συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης Σύστημα (κεντρικό ή ατομικό) πετρελαίου/φυσικού αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας/Σ.Η.Θ.Υ.Α.
 • Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης Αντλία θερμότητας, ηλιακό σύστημα για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).
 • Κλιματιστικά
 • Smarthome

Ποιες είναι οι κατηγορίες επιχορήγησης?

Οι κατηγορίες επιχορήγησης διαμορφώνονται αναλόγως του ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος και έχουν ως εξής:

Ωφελούμενοι - Επιχορήγηση

ΚατηγορίαΑτομικό Εισόδημα (€)Οικογενειακό Εισόδημα (€)Ποσοστό Επιχορήγησης
Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούνταΔωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο / ενοικίαση
1Έως 5.000Έως 10.00075%65%
2Από 5.000 έως 10.000Από 10.000 έως 20.00070%60%
3Από 10.000 έως 20.000Από 20.000 έως 30.00055%45%
4Από 20.000 έως 30.000Από 30.000 έως 40.00045%40%
5Από 30.000 και πάνωΑπό 40.000 και πάνω40%40%

Ποιες είναι οι κατηγορίες επιχορήγησης?

Οι κατηγορίες επιχορήγησης διαμορφώνονται αναλόγως του ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος και έχουν ως εξής:

Ωφελούμενοι - Επιχορήγηση

ΚατηγορίαΑτομικό Εισόδημα (€)Οικογενειακό Εισόδημα (€)Ποσοστό Επιχορήγησης
Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούνταΔωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο / ενοικίαση
1Έως 5.000Έως 10.00075%65%
2Από 5.000 έως 10.000Από 10.000 έως 20.00070%60%
3Από 10.000 έως 20.000Από 20.000 έως 30.00055%45%
4Από 20.000 έως 30.000Από 30.000 έως 40.00045%40%
5Από 30.000 και πάνωΑπό 40.000 και πάνω40%40%

Ποια είναι η διαδικασία λειτουργίας του Εξοικονομώ?

Οι φάσεις του Εξοικονομώ είναι οι εξής:

 1. Συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 2. Έκδοση του Α’ ενεργειακού πιστοποιητικού.
 3. Καταχώρηση των ανωτέρω εγγράφων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως το στάδιο 3Β.
 4. Αξιολόγηση αίτησης από το υπουργείο.
 5. Έκδοση της απόφασης υπαγωγής.
 6. Δήλωση στην πλατφόρμα του προγράμματος των επιλεγμένων προμηθευτών που θα πραγματοποιήσουν τις παρεμβάσεις.
 7. Εκτέλεση των παρεμβάσεων.
 8. Συλλογή παραστατικών, πιστοποιητικών, υπεύθυνων δηλώσεων κτλ. από τους προμηθευτές.
 9. Έκδοση του Β’ ενεργειακού πιστοποιητικού.
 10. Τελική εκταμίευση-αποπληρωμή.

Ποια είναι η διαδικασία λειτουργίας του Εξοικονομώ?

Οι φάσεις του Εξοικονομώ είναι οι εξής:

 1. Συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 2. Έκδοση του Α’ ενεργειακού πιστοποιητικού.
 3. Καταχώρηση των ανωτέρω εγγράφων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως το στάδιο 3Β.
 4. Αξιολόγηση αίτησης από το υπουργείο.
 5. Έκδοση της απόφασης υπαγωγής.
 6. Δήλωση στην πλατφόρμα του προγράμματος των επιλεγμένων προμηθευτών που θα πραγματοποιήσουν τις παρεμβάσεις.
 7. Εκτέλεση των παρεμβάσεων.
 8. Συλλογή παραστατικών, πιστοποιητικών, υπεύθυνων δηλώσεων κτλ. από τους προμηθευτές.
 9. Έκδοση του Β’ ενεργειακού πιστοποιητικού.
 10. Τελική εκταμίευση-αποπληρωμή.

Μπορεί να ενταχθεί και δεύτερη κατοικία στο Εξοικονομώ?

Κάθε ΑΦΜ-ιδιοκτήτης δικαιούται 1 αίτηση για κατοικία που δηλώνεται κύρια, είτε από τον ίδιο είτε από άλλον (βλ. ενοικιαστής).

Ποιο είναι το ανώτατο όριο προϋπολογισμού?

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι 28.000€.

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε σε κάθε σας ερώτηση

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας απορία