Όροι Χρήσης

Οι επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν από οποιαδήποτε χρήση του. Συνεπώς, τεκμαίρεται ότι έχουν κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες όρους.

 

Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί τους παρόντες όρους ενημερώνοντας σχετικά τους Χρήστες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου μετά την κατά τα ανωτέρω ενημέρωση των Χρηστών συνεπάγεται αποδοχή εκ μέρους τους των τροποποιήσεων αυτών.

 

Η Εταιρεία μπορεί να μεταβάλλει το υλικό του Διαδικτυακού Τόπου ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του όταν αυτό θεωρεί αναγκαίο όπως για παράδειγμα σε περίπτωση συντήρησης του δικτύου.

 

Η πρόσβαση και η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου είναι άνευ χρέωσης. Οι Χρήστες επιβαρύνονται με το συναφές κόστος σύνδεσής τους με το διαδίκτυο.

 

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων όπως επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας τους. Δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη, η οποία προκαλείται από ιό.

 

Τα όποια στοιχεία αναφέρουν οι Χρήστες όπως αριθμός τηλεφώνου, e-mail , διεύθυνση ακινήτου καθώς και γενικότερες πληροφορίες για το ακίνητο δίδονται με τη συγκατάθεσή τους.

 

Οι Χρήστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Διαδικτυακό Τόπο σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας.

 

Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, αναπαραγωγή, εκμετάλλευση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

 

Η παροχή στους Χρήστες της δυνατότητας να οδηγούνται σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η διόδευση αυτή γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση των Χρηστών. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σ’αυτούς καθώς και για την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών που τυχόν παρέχονται μέσω αυτών.

 

Η παραπομπή στο Διαδικτυακό Τόπο με τη χρήση συνδέσμων αναρτημένων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας.

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε σε κάθε σας ερώτηση

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’οίκον, για τη δική σας ευκολία.