Η ομάδα μας

ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΨΑΣ

«Ο πελάτης του «Εξοικονομώ» έχει 3 αυτονόητες απαιτήσεις:

Α. Να γνωρίζει ότι μια ομάδα με εμπειρία και επαγγελματισμό θα διαχειριστεί τη γραφειοκρατία και θα προετοιμάσει το φάκελο για την ένταξη του στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Β. Να πραγματοποιηθούν οι εργασίες αφενός στο χρόνο που έχει οριστεί από κοινού (χωρίς αναβολές και καθυστερήσεις) και αφετέρου όπως ακριβώς έχει συμφωνηθεί εξ αρχής (χωρίς εκπλήξεις και πρόσθετες χρεώσεις)

Γ. Να αισθάνεται την ασφάλεια μετά το τέλος των εργασιών ότι είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί.»

«Η καθοδήγηση των συνεργείων & των εφαρμοστών ώστε να μην υπάρχουν αρρυθμίες και προβλήματα κατά τις εργασίες εφαρμογής και να εξασφαλιστεί η παράδοση του έργου στο συμφωνημένο χρόνο αποτελεί το βασικό μου μέλημα.»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Εργοδηγός

ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΔΑΜΗΣ

Υπεύθυνος Τμήματος Πωλήσεων

«Η πρώτη επικοινωνία με τον πελάτη είναι ιδιαίτερα σημαντική για να καταλάβει ακριβώς τι του δίνει το πρόγραμμα αλλά και τι του παρέχεται από την ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ. Ενημέρωση σε όλα τα στάδια του προγράμματος και τελική οικονομοτεχνική ανάλυση. Βέβαια, αυτό που μετράει περισσότερο είναι ότι είμαστε κοντά και μετά το πέρας του έργου για οποιαδήποτε δυσκολία.»

«Η όλη η γραφειοκρατία, ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η προετοιμασία του φακέλου, η σωστή καθοδήγηση για την διόρθωση, συμπλήρωση και ολοκλήρωση των σταδίων του προγράμματος αποτελεί τους βασικούς στόχους μου για να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μικρότερη ταλαιπωρία του πελάτη μας.»

ΛΙΤΣΑ ΚΑΤΣΑΪΤΗ

Γραμματειακή Υποστήριξη

Μαριλένα Κοκκινάκη

Μηχανικός Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων

«Αυτοψίες με το τμήμα πωλήσεων, για να αποτυπωθούν οι πραγματικές ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας, αρχικός προγραμματισμός και οι επιλογές μεθόδων εφαρμογής και υλικών είναι αυτά που θα συνεισφέρουν στην τελική επιτυχία του έργου.»

Δημήτρης Μήτσης

Πολιτικός Μηχανικός – Ενεργειακός Επιθεωρητής

Βασίλης Τιμοθέου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Ενεργειακός Επιθεωρητής

Χρήστος Συνδρεβέλης

Μηχανολόγος Μηχανικός – Ενεργειακός Επιθεωρητής

«Ως Ενεργειακοί επιθεωρητές εξασφαλίζουμε τη σωστή ενεργειακή μελέτη του έργου με σωστό σχεδιασμό των παρεμβάσεων ώστε με την ολοκλήρωση του ο ιδιοκτήτης να απολαμβάνει τα ωφελήματα που προκύπτουν από αυτές, δηλαδή εξοικονόμηση ενέργειας – χρημάτων αλλά και αυξημένη προστιθέμενη αξία στο σπίτι του.»

Κωνσταντίνος Αφαλωνιάτης

Υπεύθυνος Marketing

«Η επικοινωνία, η καταγραφή των ερωτημάτων και η ανάληψη της τελικής αξιολόγησης από τον πελάτη ώστε μέσα από αυτές να γινόμαστε καλύτεροι. Συνεχής ανανέωση των πληροφοριών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη ενημέρωση για κάθε τι που αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και το πρόγραμμα Εξοικονομώ γενικότερα.»

Γιάννης Θεοδωρακόπουλος

Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος

«Ως Υπεύθυνοι του Τεχνικού Τμήματος φροντίζουμε για τη σωστή εφαρμογή των παρεμβάσεων, με τη χρήση Πιστοποιημένων Υλικών και χρήση βασικών αρχών της τέχνης που έχει πιστοποιηθεί μέσα από συνεχή εκπαίδευση και σεμινάρια από πιστοποιημένες εταιρείες υλικών & εφαρμογών. Η σωστή εφαρμογή αποτελεί προϋπόθεση για να διατηρηθεί στο χρόνο χωρίς εκπλήξεις και αστοχίες.»

Παναγιώτης Σκέντζος

Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος

Τεχνικό Τμήμα

Τερζής

Χρήστος

Δημητρόπουλος

Δημήτρης

Πετρόπουλος

Πάνος

Αγγελόπουλος

Νίκος

Θεοδωρόπουλος

Τάσος

Κωνσταντίνου

Ηλίας

Σκέντζος

Διονύσιος

Φωτομάρας

Βασίλης

Καϊάφας

Φώτης

ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΨΑΣ

«Ο πελάτης του «Εξοικονομώ» έχει 3 αυτονόητες απαιτήσεις:

Α. Να γνωρίζει ότι μια ομάδα με εμπειρία και επαγγελματισμό θα διαχειριστεί τη γραφειοκρατία και θα προετοιμάσει το φάκελο για την ένταξη του στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Β. Να πραγματοποιηθούν οι εργασίες αφενός στο χρόνο που έχει οριστεί από κοινού (χωρίς αναβολές και καθυστερήσεις) και αφετέρου όπως ακριβώς έχει συμφωνηθεί εξ αρχής (χωρίς εκπλήξεις και πρόσθετες χρεώσεις)

Γ. Να αισθάνεται την ασφάλεια μετά το τέλος των εργασιών ότι είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί.»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Εργοδηγός

«Η καθοδήγηση των συνεργείων & των εφαρμοστών ώστε να μην υπάρχουν αρρυθμίες και προβλήματα κατά τις εργασίες εφαρμογής και να εξασφαλιστεί η παράδοση του έργου στο συμφωνημένο χρόνο αποτελεί το βασικό μου μέλημα.»

ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΔΑΜΗΣ

Υπεύθυνος Τμήματος Πωλήσεων

«Η πρώτη επικοινωνία με τον πελάτη είναι ιδιαίτερα σημαντική για να καταλάβει ακριβώς τι του δίνει το πρόγραμμα αλλά και τι του παρέχεται από την ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ. Ενημέρωση σε όλα τα στάδια του προγράμματος και τελική οικονομοτεχνική ανάλυση. Βέβαια, αυτό που μετράει περισσότερο είναι ότι είμαστε κοντά και μετά το πέρας του έργου για οποιαδήποτε δυσκολία.»

ΛΙΤΣΑ ΚΑΤΣΑΪΤΗ

Γραμματειακή Υποστήριξη

«Η όλη η γραφειοκρατία, ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η προετοιμασία του φακέλου, η σωστή καθοδήγηση για την διόρθωση, συμπλήρωση και ολοκλήρωση των σταδίων του προγράμματος αποτελεί τους βασικούς στόχους μου για να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μικρότερη ταλαιπωρία του πελάτη μας.»

Μαριλένα Κοκκινάκη

Μηχανικός Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων

«Αυτοψίες με το τμήμα πωλήσεων, για να αποτυπωθούν οι πραγματικές ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας, αρχικός προγραμματισμός και οι επιλογές μεθόδων εφαρμογής και υλικών είναι αυτά που θα συνεισφέρουν στην τελική επιτυχία του έργου.»

Δημήτρης Μήτσης

Πολιτικός Μηχανικός – Ενεργειακός Επιθεωρητής

Βασίλης Τιμοθέου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Ενεργειακός Επιθεωρητής

Χρήστος Συνδρεβέλης

Μηχανολόγος Μηχανικός – Ενεργειακός Επιθεωρητής

«Ως Ενεργειακοί επιθεωρητές εξασφαλίζουμε τη σωστή ενεργειακή μελέτη του έργου με σωστό σχεδιασμό των παρεμβάσεων ώστε με την ολοκλήρωση του ο ιδιοκτήτης να απολαμβάνει τα ωφελήματα που προκύπτουν από αυτές, δηλαδή εξοικονόμηση ενέργειας – χρημάτων αλλά και αυξημένη προστιθέμενη αξία στο σπίτι του.»

Κωνσταντίνος Αφαλωνιάτης

Υπεύθυνος Marketing

«Η επικοινωνία, η καταγραφή των ερωτημάτων και η ανάληψη της τελικής αξιολόγησης από τον πελάτη ώστε μέσα από αυτές να γινόμαστε καλύτεροι. Συνεχής ανανέωση των πληροφοριών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη ενημέρωση για κάθε τι που αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και το πρόγραμμα Εξοικονομώ γενικότερα.»

Γιάννης Θεοδωρακόπουλος

Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος

Παναγιώτης Σκέντζος

Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος

«Ως Υπεύθυνοι του Τεχνικού Τμήματος φροντίζουμε για τη σωστή εφαρμογή των παρεμβάσεων, με τη χρήση Πιστοποιημένων Υλικών και χρήση βασικών αρχών της τέχνης που έχει πιστοποιηθεί μέσα από συνεχή εκπαίδευση και σεμινάρια από πιστοποιημένες εταιρείες υλικών & εφαρμογών. Η σωστή εφαρμογή αποτελεί προϋπόθεση για να διατηρηθεί στο χρόνο χωρίς εκπλήξεις και αστοχίες.»

Τεχνικό Τμήμα

Τερζής

Χρήστος

Αγγελόπουλος

Νίκος

Σκέντζος

Διονύσιος

Δημητρόπουλος

Δημήτρης

Θεοδωρόπουλος

Τάσος

Φωτομάρας

Βασίλης

Πετρόπουλος

Πάνος

Κωνσταντίνου

Ηλίας

Καϊάφας

Φώτης

Επικοινωνήστε τώρα με την ομάδα μας

Καλέστε μας