Θερμομονώσεις Κελύφους – Δώματος – Υγρομονώσεις

Εξωτερική Θερμομόνωση κτιρίων - Θερμοπρόσοψη. Τι είναι;

Θερμομόνωση είναι η ικανότητα να διατηρείται στο εσωτερικό ενός χώρου η επιθυμητή θερμοκρασία. Για παράδειγμα το καλοκαίρι η θερμομόνωση δεν επιτρέπει στον ζεστό αέρα που βρίσκεται στον εξωτερικό περιβάλλον να διαπεράσει τους τοίχους και να μπεί μέσα ενώ παράλληλα διατηρεί το κρύο κλίμα που έχουμε δημιουργήσει με το κλιματιστικό. Αντίστοιχα το χειμώνα ο ψυχρός αέρας μπλοκάρεται εκτός του σπιτιού και παράλληλα η ζεστή εσωτερική ατμόσφαιρα από τα καλοριφέρ διατηρείται στο εσωτερικό του χώρου.
Επιτυγχάνεται με την χρήση κατάλληλων υλικών που ονομάζονται θερμομονωτικά υλικά και είναι εμπορικά διαθέσιμα με την μορφή πλακών-πάνελ.
Η θερμομόνωση μπορεί να εφαρμοστεί στο δάπεδο, στη ταράτσα, στη πυλωτή, αλλά και στο κέλυφος ενός κτιρίου είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Η εξωτερική θερμομόνωση είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος χάρη στα σημαντικά πλεονεκτήματά της.

Πως θα την ορίζαμε;

Εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη), ονομάζεται η κατασκευαστική λύση στην οποία οι θερμομονωτικές πλάκες τοποθετούνται στην εξωτερική επιφάνεια του κελύφους του κτιρίου.
Οι θερμομονωτικές πλάκες που αποτελούν το βασικότερο δομικό στοιχείο μιας θερμοπρόσοψης τοποθετούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά που διαμορφώνουν ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (κόλλα, πλέγμα, σοβάδες κ τ λ ).
Σε μια θερμοπρόσοψη οι θερμομονωτικές πλάκες τοποθετούνται με κόλλα και με ειδικά βύσματα στον τοίχο, στην συνέχεια εφαρμόζεται από πάνω τους μια στρώση κόλλας στην οποία ενσωματώνεται ένα υαλόπλεγμα και τέλος ένας έγχρωμος σοβάς για την τελική προστασία και αισθητική της τελικής όψης.
To θερμομονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι η διογκωμένη πολυστερίνη και ειδικά η γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη την οποία και επιλέγουν οι ειδικοί καθώς προσφέρει έως και 20% καλύτερη θερμομονωτική απόδοση σε σχέση την απλή διογκωμένη πολυστερίνη.
Aξίζει να σημειώσουμε πως είναι το κυρίαρχο υλικό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς το 82-83% των εξωτερικών θερμομονώσεων γίνεται με διογκωμένη πολυστερίνη-EPS (λευκή και γραφιτούχα) ενώ μόνο το 11-12 % με ορυκτοβάμβακες (συμπεριλαμβανομένου και του πετροβάμβακα).

Πηγή: styropan.gr

Η εξωτερική θερμομόνωση είναι μία κατασκευαστική επιλογή που εφαρμόζεται για περισσότερα από 50 χρόνια στην Ευρώπη και έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί και αποδίδει άριστα. Εφαρμόζεται σε νέα αλλά και παλαιά κτίρια για τα οποία αποτελεί ιδανική ευκαιρία και για την αισθητική αναβάθμισή τους.

Οφέλη Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Τι πετυχαίνετε με το να εφαρμόσετε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης;
  • Εξοικονομείτε χρήματα. Θερμομονόνωντας το εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου περιορίζονται οι θερμικές απώλειες θερμονώμενων χώρων με αποτέλεσμα την μειωμένη ανάγκη για χρήση συστήματος θέρμανσης και κατ’ επέκταση την μικρότερη κατανάλωση καυσίμου. Έχει εκτιμηθεί ότι με την θερμομόνωση ενός κτιρίου μπορεί να εξοικονομηθεί μέχρι και 45% της ενέργειας που απαιτείται για την λειτουργία του.
  • Εξασφαλίζετε θερμική άνεση. Η θερμοπρόσοψη δημιουργεί ένα ζεστό και θερμικά άνετο περιβάλλον το χειμώνα και ένα δροσερό αντίστοιχα το καλοκαίρι. Οι επιφάνειες των εσωτερικών τοίχων διατηρούνται στις επιθυμητές θερμοκρασίες ενώ ακόμα και τα επίπεδα θορύβου μπορούν να μειωθούν.
  • Αναβαθμίζετε αισθητικά το κτίριό σας. Σχεδόν όλα τα αρχιτεκτονικά σχέδια είναι πραγματοποιήσιμα. Παλαιά και όχι ελκυστικά κτίρια μπορούν να γίνουν περισσότερο όμορφα. Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε μεγάλη ποικιλία τελικών υφών και χρωμάτων ώστε να αποκτήσετε να δώσετε στο κτίριο σας έναν προσωπικό και ιδιαίτερο χαρακτήρα.
  • Εξαλείφονται οι θερμογέφυρες, οι περιοχές δηλαδή που παρουσιάζουν αυξημένη θερμική ροή με αποτέλεσμα να περιορίζονται στο ελάχιστο οι θερμικές απώλειες. Αντίθετα, στις άλλες λύσεις όπως στη θερμομόνωση στον πυρήνα της τοιχοποιίας (διπλός τοίχος με ενδιάμεσα τη μόνωση), ή στην εσωτερική μόνωση, υπάρχουν θερμογέφυρες που παραμένουν και δε γίνεται να εξαλειφθούν.
  • Το κέλυφος του κτιρίου προστατεύεται από θερμοκρασιακές μεταβολές, καταπονήσεις, ρωγμές.
  • Γίνεται πλήρης εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας της κατασκευής, της ικανότητας δηλαδή των δομικών στοιχείων να αποθηκεύουν θερμότητα και να την εκπέμπουν πίσω στο χώρο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό στα κτίρια συνεχούς χρήσης (π.χ. κατοικίες) γιατί διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία για αρκετό διάστημα μετά τη διακοπή της θέρμανσης ή της ψύξης.
  • Εξαλείφετε τη μούχλα και την υγρασία, καθώς ελαχιστοποιείται η πιθανότητα συμπύκνωσης υδρατμών του εσωτερικού αέρα πάνω στον τοίχο που οδηγεί στην εμφάνισή της.
  • Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων μειώνεται δραματικά, κατά συνέπεια μειώνονται οι ρύποι που παράγονται από την κατανάλωση καυσίμων για θέρμανση ή ψύξη.

Στη χώρα μας η μεγάλη πλειονότητα των κτιρίων δυστυχώς δεν έχει καθόλου ή έχει ελλιπή μόνωση. Η έλλειψη της αντίστοιχης κουλτούρας στο παρελθόν σε συνδυασμό με το κόστος ειδικά στα χρόνια της κρίσης αποθαρρύνουν αρκετούς από το να εφαρμόσουν εξωτερική θερμομόνωση.

Υγρομόνωση

Υγρομόνωση είναι η μόνωση που γίνεται σε διάφορα σημεία ενός κτιρίου με σκοπό να τα στεγανοποιήσουμε από νερά και υγρασίες, ουσιαστικά δηλαδή να τα αδιαβροχοποιήσουμε. Τέτοια σημεία είναι συνήθως οι ταράτσες, τα υπόγεια, οι δεξαμενές, οι πισίνες και άλλα. Για τις εφαρμογές υγρομόνωσης χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά και τεχνικές, όπως, συστήματα στεγανοποίησης ασφαλτικών μεμβρανών (ασφαλτόπανα, ασφαλτικές μεμβράνες, ασφαλτικά βερνίκια, κ.α.), ρευστά πολυουρεθανικά συστήματα στεγανοποίησης, συστήματα στεγανοποίησης μεμβρανών TPO-PIB-PVC κ.α.. Η επιλογή του υλικού διαφέρει ανά περίπτωση έργου και εξαρτάται από το χώρο που θέλουμε να υγρομονώσουμε κάθε φορά, τις διαστάσεις του, την κατάστασή του (ποιο είναι το υπόστρωμα που θα εφαρμόσουμε τα υλικά της μόνωσης) και όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτό το χώρο (συνθήκες), τους οποίους εξετάζουμε προσεκτικά, πριν καταλήξουμε στην τελική πρόταση υλικών. Επίσης, ανάλογα με το χώρο που θέλουμε να μονώσουμε, εκτός από τα υλικά, διαφοροποιούνται και οι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν (προετοιμασία / στάδια εργασίας / ολοκλήρωση). Η υγρομόνωση είναι εξαιρετικής σημασίας για οποιοδήποτε κτίριο, γιατί το προστατεύει από τη διάβρωση των δομικών του υλικών και έτσι το καθιστά ανθεκτικό και ασφαλές. Ένα κτίριο χωρίς υγρομόνωση ή με ελλειμματική υγρομόνωση, αρχικά παρουσιάζει συμπτώματα, όπως αποχρωματισμούς, λεκέδες, φουσκώματα, μύκητες, ρήγματα, τρύπες, που σταδιακά γίνονται εντονότερα και βάλλουν την κατασκευή του κτιρίου, γιατί τα δομικά υλικά είναι γενικά πορώδη και διαπερατά από την υγρασία. Ως εκ τούτου, η υγρομόνωση είναι πρωταρχική ανάγκη για κάθε κτίριο και το σωστό είναι να γίνεται από κατασκευής. Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, αυτό δεν έχει συμβεί, μπορείτε και πρέπει να το φροντίσετε έστω και εκ των υστέρων, ξεκινώντας καταρχήν από τη σωστή αξιολόγηση της κατάστασης που θα οδηγήσει και στην καταλληλότερη, κάθε φορά, πρόταση / λύση υγρομόνωσης.

Πλεονεκτήματα / Οφέλη:

Mε την υγρομόνωση εξασφαλίζετε την ανθεκτικότητα και μακροβιότητα του κτιρίου σας, γιατί προστατεύει τα δομικά υλικά του. Έτσι, επιτυγχάνεται μία ασφαλής διαβίωση, ενώ παράλληλα εσείς εξοικονομείτε ενέργεια και χρήματα, γιατί, με την υγρομόνωση, τα δομικά υλικά διατηρούν τις θερμομονωτικές τους ιδιότητες, ανά εποχή και εσείς δεν επιβαρύνεστε με διογκωμένα έξοδα θέρμανσης ή ψύξης. Επιπλέον, εξοικονομείτε και άλλα χρήματα, γιατί σε ένα κτίριο με υγρομόνωση δεν θα χρειάζεται να φροντίζετε για συνεχείς, δαπανηρές εργασίες επιδιορθώσεων και συντήρησης.

Ακόμα, κερδίζετε ένα υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης, για εσάς και την οικογένειά σας, χωρίς υγρασία, που επιβαρύνει σημαντικά την υγεία, δημιουργώντας αλλεργίες, πόνους στους μυς και τις αρθρώσεις, δυσλειτουργίες στο αναπνευστικό σύστημα, κ.α. Τέλος, απαλλάσσεστε και από τυχόν φθορές του οικιακού σας εξοπλισμού (έπιπλα / φωτιστικά), γιατί η υγρασία καταστρέφει και αυτόν μακροπρόθεσμα.

Μπορείτε τώρα με το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ να τοποθετήσετε θερμομόνωση/θερμοπρόσοψη στην κατοικία σας για καλύτερες κλιματικές συνθήκες με επιδότηση που φθάνει έως και 85%.

Καλέστε μας