Μ. Κόνσολας: «Ένταξη των μικρών τουριστικών καταλυμάτων στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ»

Μ. Κόνσολας: «Ένταξη των μικρών τουριστικών καταλυμάτων στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ»

Μια σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, διαμορφώνοντας και καταθέτοντας 5 προτάσεις στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας για την οικονομική στήριξη των μικρών τουριστικών καταλυμάτων και των ενοικιαζόμενων δωματίων.

Ο Μάνος Κόνσολας αναφέρει ότι το άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαΐου, βρίσκει πολλές από αυτές τις μικρές επιχειρήσεις χωρίς το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης για να διευκολυνθεί η επανεκκίνησή τους, αφού δεν κατέστη δυνατό να χρηματοδοτηθούν σε ένα ρεαλιστικό βαθμό και επίπεδο, είτε μέσα από τις επιστρεπτέες προκαταβολές, είτε μέσα από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο κ. Κόνσολας καταθέτει 5 συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη των μικρών τουριστικών καταλυμάτων που περιλαμβάνουν:

1ον: Τη διαμόρφωση κριτηρίων που θα δίνουν τη δυνατότητα στα μικρά τουριστικά καταλύματα και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια να ενταχθούν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις τουριστικές επιχειρήσεις που θα ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο. Δεν πρέπει να τεθούν απαγορευτικά κριτήρια για το μέγεθος των επιχειρήσεων και τον αριθμό των εργαζόμενων που αποκλείουν τα μικρά τουριστικά καταλύματα.

2ον: Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών από τον επόμενο μήνα, για να στηριχθεί η επανεκκίνηση λειτουργίας των μικρών τουριστικών καταλυμάτων.

3ον: Ειδικό και διευρυμένο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού με αύξηση των σχετικών κονδυλίων, που θα έχει ως άμεσα ωφελούμενες τις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων και μικρών τουριστικών καταλυμάτων.

4ον: Ένταξη των μικρών τουριστικών καταλυμάτων στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

5ον: Διαμόρφωση ειδικού προγράμματος μέσα από το ΕΣΠΑ που θα έχει στόχευση την ποιοτική αναβάθμιση και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από τα μικρά τουριστικά καταλύματα και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.

«Δικαίωμα στην επιβίωση, στη ζωή και στην ανάπτυξη έχουν και τα μικρά τουριστικά καταλύματα, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων», επισημαίνει σε δήλωση του ο Βουλευτής Δωδεκανήσου.