Το “Εξοικονομώ” στα εναρκτήρια έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού προϋπολογισμού 4 δισ. ευρώ

Το “Εξοικονομώ” στα εναρκτήρια έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού προϋπολογισμού 4 δισ. ευρώ

Τα 4 δισ. προσεγγίζει το πακέτο των δράσεων που θέλει να ξεκινήσει άμεσα το Υπουργείο Οικονομικών με το Ταμείο Ανάκαμψης, αφού μαζί με τα έργα εθνικής προτεραιότητας με επιχορηγήσεις ύψους 2,1 – 2,3 δισ. ευρώ, θα κινητοποιήσει και περίπου 1,5 από τα δάνεια του Ταμείου, που έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα για ιδιωτικές επενδύσεις.
Αυτό τον καιρό, μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στην τελική μορφή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο θα σταλεί στις Βρυξέλλες μέχρι και το τέλος του μήνα. Ο σύμβουλος της Κυβέρνησης, η Grant Thornton, κάνει αυτό τον καιρό την τελική αξιολόγηση στο σύνολο των έργων που θα προτείνει η Ελλάδα, σε ότι αφορά το ύψος της χρηματοδότησης την σχέση κόστος οφέλους κάθε έργου.

Ωστόσο υπάρχει ήδη έτοιμο ένα επιμέρους “πακέτο” των έργων, το οποίο το ΥΠΟΙΚ θα αρχίσει να προχρηματοδοτεί με εθνικούς πόρους. Το πρώτο αυτό κύμα θα επιμερίζεται στα έργα εθνικής σημασίας που είναι ώριμα για υλοποίηση που θα απορροφήσουν περίπου 2,3 δισ. από τις συνολικές επιχορηγήσεις ύψους 16,4 δισ. ευρώ, αλλά και τις πέντε κατηγορίες ιδιωτικών επενδύσεων που θα απορροφήσουν 1,5 δισ. από τα δάνεια των 12,7 δισ. ευρώ, που διατίθενται στην Ελλάδα.

Στα έργα εθνικής προτεραιότητας που θα είναι δημόσιες επενδύσεις και ξεκινούν άμεσα είναι:

1. Τα έργα που προχωρούν άμεσα είναι αυτά που αφορούν την ψηφιοποίηση του δημοσίου Σε αυτά περιλαμβάνονται:

– Η ψηφιοποίηση της Παιδείας, με πρώτο στην σειρά έργο την παροχή voucher 200 ευρώ σε περίπου 560.000 μαθητές και φοιτητές από 4 έως και 24 ετών, για την αγορά ψηφιακού εξοπλισμού, με στόχο την διευκόλυνση της τηλεκπαίδευσης. Θα ακολουθήσει η ψηφιακή αναβάθμιση γυμνασίων λυκείων ΑΕΙ ΤΕΙ.

– Η ψηφιοποίηση της υγείας, με την διασύνδεση των νοσοκομείων και την δημισουργία ψηφιακής κάρτας ασθενούς

– Η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, που θα εισάγει την σύνταξη διαχείριση και αποθήκευση ψηφιακών εγγράφων

– Η δημιουργία δικτύων 5ης γενιάς (5G)

2. Το μεγάλο πρόγραμμα κατάρτισης, για όσους έμειναν για πολλούς μήνες σε αναστολής σύμβασης κατά τους μήνες της πανδημίας και όσους είναι μακροχρόνια άνεργοι.

3. Η διασύνδεση της Κρήτης των Νησιών του Αιγαίου με τις μονάδες παραγωγής της ενδοχώρας. Ο στόχος είναι, οικονομίες κλίμακας με μείωση τους κόστους παραγωγής στα νησιά και παράλληλα, η εκμετάλλευση τους πλήρους δυναμικού των ΑΠΕ στα νησιά.

4. Ο επόμενος γύρος του “εξοικονομώ αυτονομώ” για ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτηρίων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Οι πέντε κατηγορίες επενδύσεων
Παράλληλα με τις δημόσιες επενδύσεις, θα προχωρήσουν και τα κίνητρα που θα κινητοποιήσουν ιδιωτικές επενδύσεις. Με δεδομένο ότι ο στόχος είναι να κινητοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότεροι ιδιωτικοί πόροι το δημόσιο θα παρέχει ως ενίσχυση το 50% της επένδυσης όχι από τις επιχορηγήσεις, αλλά από τα δάνεια του ταμείου που δίνονται με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους. Ο επενδυτής θα πρέπει να εμφανίσει ίδια κεφάλαια ίσα με το 20% του κόστους της επένδυσης και να εξασφαλίσει ιδιωτική χρηματοδότηση για το υπόλοιπο 30%.

Σε πρώτη φάση από τα 12,7 δισ. θα διατεθεί ένα ποσό της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ σε πέντε κατηγορίες δράσεων

1. Την εκκίνηση ή ανάπτυξη δραστηριοτήτων, εξαγωγικών επιχειρήσεων

2. Τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων όλων των μεγεθών και παράλληλα την εκπαίδευση του προσωπικού

3. Την πράσινη μετάβαση, με επενδύσεις για δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών για την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και την βελτιστοποίηση τεχνολογιών παραγωγή καθαρής ενέργειας και την ανακύκλωσης στερεών και υγρών αποβλήτων.

4. Την έρευνα σε τεχνολογίες αιχμής για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.

5. Την παροχή κινήτρων για συνεργασία ομοειδών επιχειρήσεων εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Οι ενισχύσεις για τις ιδιωτικές επενδύσεις θα χρειαστούν και ένα στάδιο προετοιμασίας. Γι’ αυτό οι ενισχύσεις για ιδιωτικές επενδύσεις, θα αρχίσουν να τρέχουν από τις αρχές Απριλίου.