Ψήφισμα με προτάσεις για το τρέχον & το επερχόμενο “Εξοικονομώ” από την Αντιπροσωπεία ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ψήφισμα με προτάσεις για το τρέχον & το επερχόμενο “Εξοικονομώ” από την Αντιπροσωπεία ΤΕΕ/ΤΚΜ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ του ΤΕΕ/ΤΚΜ συντάσσεται με το ψήφισμα της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ του ΤΕΕ της 19ης ∆εκεμβρίου 2020 για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ και εκδίδει το ακόλουθο ψήφισμα:

«Παρά το γεγονός πως τα προβλήματα του προγράμματος ήταν δομικά, υπήρχε το περιθώριο έστω μικρών βελτιώσεων πριν ανοίξει ξανά το πρόγραμμα για τις υπόλοιπες περιφέρειες, ανάμεσα σε αυτές και η δική μας. Η αναβολή του από το νέο υπουργό ΥΠΕΝ κατά δυο βδομάδες για να αναβαθμιστεί το σύστημα, δημιούργησε την ελπίδα πως τουλάχιστον θα είχαμε ένα πιο λειτουργικό σύστημα με καλύτερους ορούς διαφάνειας και θωρακισμένο από κακόβουλα λογισμικά που παρέκαμπταν το χρονικό κριτήριο, που ήταν και το καθοριστικό για την ένταξη μιας αίτησης.

Δυστυχώς η επανέναρξη διέψευσε τις οποίες προσδοκίες. Ήδη από την έναρξη της πρώτης μετά αναβάθμισης περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης στις 25/1 το σύστημα δεν ανταποκρίθηκε και έπεσε για περίπου 15 λεπτά. Παράλληλα δεν εισακούστηκε το αίτημα μας για προσθήκη captcha, το γνωστό εικονίδιο που απαιτεί να τσεκάρει ο διαχειριστής ένα νούμερο για να αποδείξει πως «δεν είναι ρομπότ», δηλαδή πως είναι ένα φυσικό πρόσωπο που συμπληρώνει την αίτηση και όχι ένα πρόγραμμα που καταχωρεί πολλαπλές αιτήσεις. Αυτή η απαίτηση υφίσταται σε πιο απλές αιτήσεις, όπως πχ στην έκδοση παράβολου 5€ για την ενεργειακή επιθεώρηση, αλλά κρίθηκε από το νέο υπουργό πως δεν είναι σκόπιμο να υπάρχει για τη διαχείριση μια αίτησης 50.000€ σε ένα πρόγραμμα 890εκ.

Στην περιφέρειά μας τα προβλήματα ήταν ακόμα μεγαλύτερα, καθώς η επιλογή της ημερομηνίας 29/1 συνέπεσε χρονικά με την ημέρα κατάθεσης ΦΠΑ τριμήνου, καθιστώντας τη διασταύρωση στοιχείων με την ΑΑ∆Ε προβληματική λόγω αυξημένου φόρτου. Όσοι λοιπόν προσπάθησαν να εντάξουν αίτηση στην περιφέρεια κεντρ. Μακεδονίας γίνανε μάρτυρες μιας κατάστασης που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Η ώρα έναρξης των αιτήσεων ήταν στις 10:00. Σε κάποιους άνοιξε το σύστημα κανονικά στην ώρα που προβλεπόταν, όμως σε κάποιους άλλους λίγα λεπτά μετά. Στους περισσότερους, αν όχι σε όλους, από την πρώτη στιγμή το ηλεκτρονικό σύστημα δεν ανταποκρίνονταν και παρουσίαζε συνεχώς σφάλματα, ενώ σε κάθε εισαγωγή στοιχείου η ηλεκτρονική διασταύρωση διαρκούσε από πολλά δεύτερα έως και λεπτά ολόκληρα. Το αποτέλεσμα ήταν πως όταν περιορίστηκαν τα κολλήματα του συστήματος όσοι ολοκλήρωναν την αίτησή τους έκπληκτοι έβλεπαν πως τα κονδύλια είχαν εξαντληθεί!

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω και συμβάλλοντας στην υλοποίηση της απόφασης Α-ΤΕΕ τις

19/12/20 αποφασίζουμε εκ μέρους του τμήματος μας:

Α. Για το σχεδιαζόμενο νέο πρόγραμμα

Να συμμετέχουμε με εκπρόσωπο στην ομάδα εργασίας του ΤΕΕ για την τεκμηρίωση της πρότασης προς το ΥΠΕΝ στις βάση ΟΛΩΝ των παραπάνω αρχών- κριτηρίων που έθεσε η Α-ΤΕΕ. Σκοπός είναι η πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή για εύλογο χρονικό διάστημα, οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώνουν τις αιτήσεις τους με την επιστημονική συμβολή των μηχανικών τους και επιλέξιμες να είναι στο τέλος οι αιτήσεις με μεγαλύτερη μοριοδότηση (στη βάση κοινωνικών και ενεργειακών κριτηρίων), αυτές δηλαδή που θα αντιμετώπιζαν την επιδότηση ως ευκαιρία για ενεργειακή αναβάθμιση και όχι ως μέσο υπερκοστολογήσεων και κερδοφορίας.
Ενίσχυση του ρόλου του Μηχανικού (συμβούλου, μελετητή, επιβλέποντα, ελεγκτή) και αύξηση των αμοιβών του, τις οποίες θα καλύπτει κατά 100% το εκάστοτε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.
Άμεση επέκταση του προγράμματος σε τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία καθώς και σε κτίρια-κτιριακές μονάδες άλλων επαγγελματικών χρήσεων πχ γραφεία.
Διεύρυνση παρεμβάσεων όσον αφορά στις οικοδομές (π.χ. αύξηση του είδους των παρεμβάσεων σε οικοδομές τύπου Β).
Διεύρυνση των προτεινόμενων παρεμβάσεων του Προγράμματος, με συμπερίληψη των κτιριακών ενισχύσεων και της αντισεισμικής θωράκισης των κατασκευών, που ως μηχανικοί θεωρούμε πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των κατασκευών ειδικά έναντι σεισμού.
Β) Για το υπάρχον- εν εξελίξει πρόγραμμα

Να δώσει η Πολιτεία στη δημοσιότητα και αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία που έχει στην διάθεση της, αναφορικά με το πότε κατατέθηκε χρονικά η πρώτη αλλά και η τελευταία αίτηση αλλά και τους ακριβείς χρόνους κατάθεσης των λοιπών αιτήσεων, που καταχωρήθηκαν εμπρόθεσμα στο σύστημα, για κάθε περιφερειακό πρόγραμμα του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». Ζητάμε να λάβουμε ως τμήμα τα στοιχειά που αφορούν στην περιφέρεια ΚΜ.
Να αποκλειστεί από την υπαγωγή, αν εντοπιστεί, κάθε αίτηση που εισήχθη με ενδεχόμενη παράκαμψη του ηλεκτρονικού συστήματος με αθέμιτα μέσα. Γι αυτό το λόγο:
α. Οι συνάδελφοι που έστειλαν την επιστολή καταγγελίας στην εισαγγελία Βέροιας, η νομική υπηρεσία του τμήματος και η ∆.Ε. θα τους παρέχει τη βοήθεια που θα ζητηθεί.

β. Θα σταλεί επιστολή- οδηγία προς τους ελεγκτές των αιτήσεων και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε σχέση με το ποια συμπλήρωση πινάκα παρεμβάσεων ΙΙΙ είναι αθέμιτη και ως εκ τούτου ποιες τροποποιήσεις του θα είναι επιτρεπτές σύμφωνα με τον οδηγό και ποιες θα οδηγούν σε απένταξη, ως εσκεμμένα συμπληρωμένος λάθος με σκοπό την παράκαμψη του χρονικού κριτηρίου.

Να ελεγχθεί από ανεξάρτητο φορέα ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού συστήματος.
Για τις περίπου 000 αιτήσεις/οικογένειες που δεν εγκρίθηκαν λόγω εξάντλησης των κονδυλίων. Εφόσον το καθοριστικό στοιχείο για την ένταξη ή μη μιας αίτησης ήταν η χρονική σειρά των αιτήσεων, άλλα αυτή καταλύθηκε από τη μη ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα λόγω τυχαίων ή λιγότερο τυχαίων παραγόντων θα πρέπει να ενταχθούν όλες οι αιτήσεις, που άφησαν ηλεκτρονικό ίχνος και θα περάσουν το στάδιο της εκλεξιμότητας και να χρηματοδοτηθούν από τα κονδύλια που υπάρχουν για τα “εξοικονομώ” από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και πρέπει να αξιοποιηθούν έως το 2023 και από αυτά που θα απελευθερωθούν από τις επανεντάξεις λόγω χρήσης λογισμικών που παρέκαμπταν τη χρονική σειρά ή λόγω σκόπιμης εισαγωγής ψευδών στοιχείων στον πινάκα παρεμβάσεων με σκοπό την παράκαμψη της χρονικής σειράς και από αυτά που θα απελευθερωθούν από τις μη υλοποιηθείσες αιτήσεις και τις απεντάξεις του ΕΚΟ 2- β κύκλος. Είμαστε βέβαιοι ότι η ανωτέρω πρόταση έχει πολλαπλά οφέλη τα οποία παραθέτουμε:
Θα εισρεύσουν στην Οικονομία επιπλέον 800εκ. € άμεσης ρευστότητας εντός του 2021 και όχι το 2022 όποτε και όταν εγκριθεί ο επόμενος κύκλος αιτήσεων.
Οι παραπανω 000 οικογένειες θα προλάβουν να θωρακίσουν ενεργειακά την κατοικία τους πριν τον επόμενο χειμώνα.
Θα αποφευχθούν περαιτέρω έξοδα προετοιμασίας για τον επόμενο κύκλο αιτήσεων για όλους αυτούς τους πολίτες.
Ειδάλλως το πρόγραμμα κινδυνεύει να ακυρωθεί συνολικά λόγω μη συμμόρφωσης με τις βασικές αρχές των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Για τον λόγο αυτόν, το ΤΕΕ-ΤΚΜ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία δημιουργίας και διακίνησης (σε σύμβουλους και αιτούντες πολίτες) ηλεκτρονικού ψηφίσματος προς τον υπουργό ΥΠΕΝ και τον Πρωθυπουργό -που με βασικό στοιχείο υπογραφής του ψηφίσματος την αναφορά του α/α δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα- να αιτείται να ενταχθεί η αίτηση του εφόσον πληροί τα κριτήρια του προγράμματος.»