Ανακαίνιση

Ανακαινίσεις

Μεταξύ άλλων προσφέρουμε υπηρεσίες όπως εγκατάσταση κουφωμάτων, διαμόρφωση εσωτερικών χώρων, ηλεκτρολογικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες, ψυκτικές εργασίες, καθώς και πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και υλοποίηση προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’Οίκον».

Επιδοτούμενο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

Εξοικονόμηση κατ' Οίκον

Πλήθος εργασιών ανακαίνισης ακινήτου

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

Εργασίες Ανακαίνισης