ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ελλησπόντου στην Πάτρα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ελλησπόντου στην Πάτρα

Επί της οδού Ελλησπόντου στην Πάτρα