Εξοικονομώ – Αυτονομώ

ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ και Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υλοποίηση των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας παραδίδοντας ολοκληρωμένο το έργο στον ωφελούμενο. Παράλληλα παρέχει την γραμματειακή υποστήριξη σε όλα τα στάδια από την υποβολή της αίτησης έως και την τελική εκταμίευση του από το ΕΤΕΑΝ.

  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ – Συλλογή των δικαιολογητικών, έκδοση των σχετικών αδειών όπου απαιτείται, σχεδιασμός του έργου και τελικά συμπλήρωση της αίτησης μέσω της πλατφόρμας του ΥΠΕΝ.
  • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – Προγραμματισμός των συνεργείων και παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων έως και την ολοκλήρωσή τους όπως αυτές έχουν προταθεί κατά την Α’ Ενεργειακή Επιθεώρηση.
  • Β’ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – Έλεγχος των παρεμβάσεων και πιστοποίηση αυτών από ενεργειακό επιθεωρητή.
  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ – Συλλογή όλων των δικαιολογητικών και υποβολή τους στην πλατφόρμα για την περαίωση του έργου.

Οφέλη προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Εξοικονόμηση χρημάτων

Μπορείτε να επιδοτηθείτε ως και 70% για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του σπιτιού σας. Στην περίπτωση αυτή το κόστος για εσάς θα είναι το 1/3 του συνολικού προϋπολογισμού

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με την ενεργειακή αναβάθμιση το σπίτι σας θα καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια για θέρμανση – ψύξη και παροχή ζεστού νερού χρήσης

Αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Αναβάθμιση στην ποιότητα ζωής και συνεπώς στο βιοτικό σας επίπεδο.

Αύξηση αξίας

Με την ενεργειακή αναβάθμιση προσδίδεται σημαντική αύξηση στην αξία του ακινήτου σας

Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος

Τι είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»;
Ποια είναι τα στάδια του προγράμματος;
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;
Ποια είναι τα ποσοστά της επιδότησης;
Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος;
Ποια είναι η διαδικασία της αίτησης;
Που υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες;

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε σε κάθε σας ερώτηση

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο του προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ, για τη δική σας ευκολία.