Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου old

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου - Ακινήτου

Ως ΗΤΚ ορίζεται ο φάκελος που θα αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους, καθώς και τις μεταβολές τους κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

Ποιος ο στόχος της και μέχρι πότε πρέπει να αποκτηθεί

dreamstime_m_12051283
Στόχος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου είναι:
 • η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κάθε κτιρίου και των οικοδομικών αδειών του
 • η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του
 • η οριστική τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων, καθώς μόνο με την απόκτησή της η τακτοποίηση θα θεωρείται ολοκληρωμένη

Με την απόκτηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας το κτίριο/διαμέρισμα/κτίσμα θα είναι Πλήρως Νόμιμο και θα έχει όλες τις δυνατότητες μεταβίβασης, ενοικίασης χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις (Βεβαιώσεις αυθαιρέτων από μηχανικό κλπ).

Επίσης κάθε ακίνητο που θα εντάσσεται σε αυτή την υποχρεωτική από το νόμο διαδικασία, θα μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να έχει:

 • – Γνώση για την νομιμότητα ή μη του ακινήτου ή του κτιρίου
 • – Σχέδια φακέλου του ακινήτου ή όλου του κτιρίου
 • – Γνώση για την ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου
 • – Στατική επάρκειά του κτιρίου

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για έκδοσή της που περιλαμβάνονται στο φάκελο

Τα δικαιολογητικά, καθώς και τα στοιχεία πληρότητας που πρέπει να περιληφθούν στην ΗΤΚ, είναι τα εξής:

 1. το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,
 2. τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,
 3. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
 4. το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
 5. οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
 6. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων i, ii και v,
 7. το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,
 8. ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,
 9. το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Με την απόκτηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας το κτίριο/διαμέρισμα/κτίσμα θα είναι Πλήρως Νόμιμο και θα έχει όλες τις δυνατότητες μεταβίβασης, ενοικίασης χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις (Βεβαιώσεις αυθαιρέτων από μηχανικό κλπ).

Επίσης κάθε ακίνητο που θα εντάσσεται σε αυτή την υποχρεωτική από το νόμο διαδικασία, θα μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να έχει:

 • – Γνώση για την νομιμότητα ή μη του ακινήτου ή του κτιρίου
 • – Σχέδια φακέλου του ακινήτου ή όλου του κτιρίου
 • – Γνώση για την ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου
 • – Στατική επάρκειά του κτιρίου

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για έκδοσή της που περιλαμβάνονται στο φάκελο

Τα δικαιολογητικά, καθώς και τα στοιχεία πληρότητας που πρέπει να περιληφθούν στην ΗΤΚ, είναι τα εξής:

 1. το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,
 2. τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,
 3. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
 4. το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
 5. οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
 6. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων i, ii και v,
 7. το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,
 8. ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,
 9. το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου - Ακινήτου

Καλέστε μας