ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Π. – ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ 6/2019

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Π. – ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ 6/2019

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Π.

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14/Ιούν/2019


 

Εμπιστευθήκαμε την ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας μας στην ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ κατόπιν αναλυτικής τεχνικής και οικονομικής ενημέρωσης που μας έγινε στον τόπο του έργου.
Την εμπιστευθήκαμε από την πρώτη στιγμή γιατί είδαμε μπροστά μας ανθρώπους με εξαιρετική τεχνογνωσία και επαγγελματισμό. Το έργο πραγματοποιήθηκε στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και σε χρόνο που εξυπηρετούσε και την οικογένειά μου, λόγω μεγάλου φόρτου επαγγελματικών υποχρεώσεων. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαίρεσης των παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων και τοποθέτηση νέων, εντός της ημέρας εγκατάστασης. Έγινε τοποθέτηση κλιματιστικών σωμάτων και υγρομόνωση- θερμομόνωση της ταράτσας 200 μ2. Όλες οι εργασίες και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν βάση της μελέτης και του συμφωνητικού που είχαμε υπογράψει. Οι εργασίες έγιναν με κάθε επαγγελματισμό και επιμέλεια. Το αποτέλεσμα της αναβάθμισης ορατό από τις πρώτες μέρες ολοκλήρωσης του έργου. Συνιστούμε την ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ ανεπιφύλακτα για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας .