ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. – ΦΡΟΥΡΙΟ 5/2018

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. – ΦΡΟΥΡΙΟ 5/2018

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.

ΦΡΟΥΡΙΟ

18/Μάι/2018


 

Οφείλω να παραδεχθώ ότι η συνεργασία με την Ενεργειοδομή ήταν άκρως επιτυχής και το αποτέλεσμα παραπάνω από ικανοποιητικό !! Ευελπιστώ και σε μια ακόμη επιτυχή συνεργασία και στο μέλλον !