Εξοικονομώ: Η εισήγηση που μελετά το ΤΕΕ • Κριτήρια Υπαγωγής, Ρόλοι & Αμοιβές Μηχανικών κλπ

Εξοικονομώ: Η εισήγηση που μελετά το ΤΕΕ • Κριτήρια Υπαγωγής, Ρόλοι & Αμοιβές Μηχανικών κλπ

Ενόψει της επίσημης κατάθεσης των προτάσεων του ΤΕΕ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το επερχόμενο πρόγραμμα “Εξοικονομώ”, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ συζητήθηκε η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του επιμελητηρίου, με θέμα «Πρόταση ΤΕΕ για εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης του νέου προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ KAT’ OIKON”».

Διαβάστε παρακάτω το κείμενο της εισήγησης, το οποίο υπέβαλε ο Χρ. Δούκας, Μέλος της ΔΕ ΤΕΕ, ως συντονιστής της σχετικής Επιτροπής:

 

«Πρόταση ΤΕΕ για εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης του νέου προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ KAT’ OIKON”»

 

1. Σύστημα υπαγωγής

 

Κατάργηση first-in first-served και αντικατάστασή του με σύστημα μοριοδότησης, βάσει ενεργειακών, κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων. Η πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων θα πρέπει να δέχεται αιτήσεις για 6 μήνες τον χρόνο, από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου. Με την υποβολή της αίτησης, αυτόματα η αίτηση θα λαμβάνει τα μόρια που της αναλογούν και θα ενημερώνεται ο πολίτης για τα μόρια που πετυχαίνει η αίτησή του. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία αλλαγή δεν θα είναι επιτρεπτή. Για τυχόν αλλαγές ο πολίτης θα πρέπει να περιμένει τον επόμενο κύκλο, την επόμενη χρονιά. Την 1η Νοεμβρίου θα ανακοινώνεται δημοσίως η λίστα όλων των αιτήσεων όπου θα φαίνεται και ο προϋπολογισμός κάθε αίτησης. Σε αυτή τη λίστα θα βρίσκονται όλες οι καταχωρημένες αιτήσεις με φθίνουσα κατάταξη τους, βάσει των μορίων που συγκέντρωσαν. Τους επόμενους τέσσερις μήνες του έτους όπου η πλατφόρμα θα παραμένει κλειστή θα πραγματοποιούνται οι όποιοι έλεγχοι και βάσει του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Ταμείου Εξοικονομώ. Η απόφαση υπαγωγής θα δημοσιοποιείται το αργότερο την 31/12 κάθε έτους. Στο πρόγραμμα οι αιτήσεις που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια, μέχρι να καλυφθεί ο διαθέσιμος Π/Υ του προγράμματος του έτους. Αιτήσεις που τελικά δεν υπάχθηκαν στο πρόγραμμα, θα παραμένουν ενεργές για τα επόμενα έτη, με δυνατότητα τροποποίησής τους.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η δημοσίευση του οδηγού του προγράμματος 60 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος. Η πλατφόρμα θα δέχεται δηλαδή αιτήσεις υποχρεωτικά 60 ημέρες μετά την δημοσίευση του οδηγού του προγράμματος.

 

2. Κατανομή πόρων

 

Η κατανομή των πόρων θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο βάσει πληθυσμού ανά περιφέρεια, αλλά και βάσει κλιματικών συνθηκών με ιδιαίτερη προσαύξηση σε περιοχές αυξημένου κόστους θέρμανσης / ψύξης, και νησιωτικών και ακριτικών περιοχών, και οι περιφέρειες σε μετάβαση.

 

3. Μέγιστος Προϋπολογισμός και αριθμός αιτήσεων ανά ωφελούμενο

 

Μείωση του μέγιστου προϋπολογισμού ανά κατοικία και περιορισμός στον αριθμό αιτήσεων ανά ωφελούμενο με σκοπό την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων ωφελούμενων στο πρόγραμμα.

 

4. Διασφάλιση της ποιότητας του τεχνικού έργου

 

Ενίσχυση και διασφάλιση των ρόλων των μηχανικών (π.χ. Επιβλέπων Μηχανικός) για την ποιοτικά και τεχνικά άρτια ολοκλήρωση των εργασιών και υλικών του έργου.

 

5. “Επιλαχόντες” προηγούμενων προγραμμάτων

 

Για τους επιλαχόντες προηγούμενων προγραμμάτων προτείνεται αποσύνδεσή τους από το νέο εξοικονομώ που περιγράφεται σε αυτήν την πρόταση και η διερεύνηση δημιουργίας ενός προγράμματος γέφυρας για την κάλυψη των αιτήσεων με πόρους από το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Με το πρόγραμμα-γέφυρα, θα εισρεύσουν στην οικονομία επιπλέον 800εκ.€ άμεσης ρευστότητας εντός του 2021 και όχι το 2022 όποτε και όταν εγκριθεί ο επόμενος κύκλος αιτήσεων. Και οι 50.000 οικογένειες θα προλάβουν να θωρακίσουν ενεργειακά την κατοικία τους πριν τον επόμενο χειμώνα.

Εφόσον γίνει εξεύρεση κονδυλίων, θα πρέπει να δύνανται να ενταχθούν κτίρια που έχουν εκδώσει ΠΕΑ με αιτιολογία έκδοσης το εξοικονομώ κατ’οίκον 2Β, ή εξοικονομώ-αυτονομώ και ημερομηνία έκδοσης έως 31.01.2021.

 

6. Αντισεισμική θωράκιση

 

Είναι απαραίτητο ένα ξεχωριστό πρόγραμμαstrong>, για την ενίσχυση της αντισεισμικής θωράκισης των κτιρίων, που θα θα επιδοτεί τόσο τις απαραίτητες μελέτες ενισχύσεων, όσο και τις εργασίες.
Θα πρέπει για τα κτίρια που είναι κατασκευασμένα προ του 1985 και πρόκειται να ενταχθούν στο Εξοικονομώ, να διερευνηθεί τρόπος διασφάλισης της αντισεισμικής θωράκισης πριν τις όποιες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.

 

7 .Ενεργειακό πιστοποιητικo

 

Να είναι δυνατή η ανάκληση υπάρχοντος ΠΕΑ, με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή αν μην απαιτείται ανάκληση αλλά να μπορεί να εκδοθεί νέο ΠΕΑ (Α) για το εξοικονομώ κατά παρέκκλιση της υπάρχουσας νομοθεσίας.

Για τις παραπάνω θέσεις η γνωμοδοτική επιτροπή ενδεικτικά προτείνει τις παρακάτω εξειδικευμένες προτάσεις:

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

 

1. Μέγιστος Π/Υ

 

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά κατοικία να οριστεί στο ποσό των 30.000€ στις περιοχές Α και Β και 35.000€ για Γ και Δ
 

2. Μέγιστος αριθμός αιτήσεων ανά ΑΦΜ

 

Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός αιτήσεων ανά ωφελούμενο (ΑΦΜ) να είναι η μία (1) αίτηση ανά κύκλο. Κάθε ακίνητο προς ένταξη να αποτελεί κύρια κατοικία τουλάχιστον τα 2 από τα τελευταία 3 έτη, με αποδεδειγμένη κατανάλωση ενέργειας βάσει λογαριασμού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση να αποκλείονται από το πρόγραμμα.

 

Να είναι επιλέξιμες και οι κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως φοιτητικές.

 

3. Ρόλοι μηχανικών και διασφάλιση της ποιότητας των κατασκευών

 

Να οριστούν οι ρόλοι και οι αμοιβές των Μηχανικών Επίβλεψης για τις οικοδομικές και Η/Μ εργασίες και να αυξηθούν οι προβλεπόμενες αμοιβές των Μηχανικών. Να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Συμβούλου έργου, σε Συντονιστή έργου με αντίστοιχη αύξηση της αμοιβής.

 

Η ενεργειακή επιθεώρηση (Α & Β) ΠΕΑ, θα πρέπει να δύναται να εκτελείται από τον ίδιο μηχανικό και να πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος στο 20% των ΠΕΑ και των έργων από το Υπουργείο. Υποχρεωτικές οι φωτογραφίες πριν και μετά το έργο, ότι ίσχυε με τα λοιπά ασυμβίβαστα.

 

Θα πρέπει να διατηρηθεί το καθεστώς της εκτέλεσής του ρόλου του Συντονιστή Έργου μόνο από Μηχανικούς.

 

Ο ασυμβίβαστος ρόλος του μηχανικού ως Αναδόχου-Προμηθευτή και του επιθεωρητή του Β’ ΠΕΑ θα εξακολουθήσει να είναι σε ισχύ.

 

4. Ποσοστά Επιδότησης

 

Τα ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία εισοδήματος να μειωθούν όπως ενδεικτικά προτείνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Κατηγορία

Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€) Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης Ενεργειακό premium: ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Εφόσον επιτυγχάνεται η αναβάθμιση σε ενεργειακή κατηγορία (Β+), από οποιαδήποτε αρχική ενεργειακή κατηγορία, θα πριμοδοτείται αντίστοιχα με (10%) αύξηση του ποσοστού επιδότησης

 

1 <=10.000 <=20.000 75% και επιδότηση επιτοκίου
2 10.000-20.000 20.000-30.000 70% και επιδότηση επιτοκίου
3 20.000-30.000 30.000-40.000 55% και επιδότηση επιτοκίου
4 30.000-40.000 40.000-55.000 50% και επιδότηση επιτοκίου
5 40.000-50.000 55.000-70.000 Επιδότηση επιτοκίου
6 50.000-90.000 70.000-120.000

 

5. Προτεινόμενο Σύστημα Μοριοδότησης

 

Το σύνολο των Μορίων (ΣΜ) κάθε αίτησης θα υπολογίζεται πλέον από την σχέση (1):

 

(ΣΜ) = (ΕνΜ) + (ΕισΜ) + (ΚΜ) (σχέση 1)

 

*στην Σχέση(1) δύναται να εισαχθούν συντελεστές βαρύτητας σε κάθε όρο

 

όπου τα κριτήρια προς μοριοδότηση διακρίνονται σε:

 

1) ενεργειακά (ΕνΜ)

 

Σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο (που εκφράζει εξοικονομούμενη ενέργεια ανά έτος, ανά επενδεδυμένο ευρώ ((kWh/έτος))/€):

 

για περιοχές Α και Β, και

για περιοχές Γ και Δ

 

*Το ΣΠ θα πρέπει να έχει μέγιστη τιμή την μέγιστη δυνατή τιμή βάσει των τιμών του Υπουργείου

 

** Η αναγωγή των παρεμβάσεων στην επιφάνεια δύναται να εξομαλυνθεί με έναν συντελεστή α, λόγω της τυποποίησης εξοπλισμού και ανοιγμάτων: Ε*= Ε x (1+a). Για τον προσδιορισμό του συντελεστή εξομάλυνσης χρειάζεται να αντληθούν επιπλέον στοιχεία από το ΥΠΕΝ βάσει των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα.

 

Όπου,

 

ΕΕΜ η εξοικονόμηση ενέργειας ανά έτος ανά μ2,
Ε το εμβαδό της κατοικίας,
ΣΠ ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου βάσει των τιμών μονάδας του οδηγού του προγράμματος,
ΕP/Rr ο λόγος ανηγμένης ετήσιας κατανάλωσης του προτεινόμενου σεναρίου παρεμβάσεων του εξεταζόμενου κτιρίου προς την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς

 

2) Εισοδηματικά (ΕισΜ):

 

(ΕισΜ) = (Μέγιστο Επιδοτούμενο εισόδημα (σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα επιδοτήσεων: 55.000 ευρώ) – Εισόδημα Ωφελ.) x 0.015

 

3) Κοινωνικά (ΚΜ).

 

Η μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων, λαμβάνει υπόψη της τουλάχιστον τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Οικογενειακή κατάσταση του ωφελούμενου (άγαμος – έγγαμος – αριθμός εξαρτώμενων τέκνων),
β) ΑΜΕΑ & Ανάπηροι,
γ) Μακροχρόνια άνεργοι, και
δ) Δικαιούχοι Κοινωνικού Τιμολογίου (Κατηγορία ΚΟΤ Α και ΚΟΤ Β)

 

Μοριοδότηση Κοινωνικών κριτηρίων: (ΚΜ) = (Α + Β + Γ) όπου:

 

Α = Άγαμος (0) μόρια, Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα τέκνα (200) μόρια και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον 200.
Β = 500 μόρια στην περίπτωση ΑΜΕΑ & Αναπήρων
Γ και Δ = 500 μόρια στην περίπτωση Μακροχρόνια ανέργου ή/και δικαιούχου κοινωνικού τιμολογίου
Το άθροισμα των μορίων των Κριτηρίων «Εισοδηματικά & Κοινωνικά», ορίζεται να έχει ένα άνω όριο, ώστε να μην ξεπερνάει π.χ. το 30% των μορίων των «Ενεργειακών κριτηρίων».

 

Δηλαδή λαμβάνεται ως μέγιστη τιμή του Αθροίσματος (ΕισΜ) και (ΚΜ), το ποσοστό** {30% του (ΕνΜ)αρχ}: δηλαδή: (ΕισΜ) + (ΚΜ) <= 0,3 x (EνΜ)αρχ.

 

Ελάχιστος Ενεργειακός Στόχος

 

α) Ο Ελάχιστος Ενεργειακός Στόχος πλέον θα αναφέρεται στην πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας, (διαφορά κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του υφιστάμενου κτιρίου πριν και μετά την αναβάθμιση), και όχι με βάση το θεωρητικό «κτήριο αναφοράς».

 

β) Ορίζεται στο (50%) της εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας του υφιστάμενου κτιρίου με ταυτόχρονη απαίτηση της ελάχιστης κατηγορίας αναβάθμισης να είναι η (Γ). Για τα κτίρια της κατηγορίας (Γ) στο Α’ ΠΕΑ, ο στόχος περιορίζεται στο (40%), χωρίς την απαίτηση επίτευξη ελάχιστης ενεργειακής κατηγορίας.

 

γ) Η τελική εξοικονόμηση ενέργειας να είναι μεγαλύτερη ή ίση από το 95% από την ΕΕΜ, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα πως η μοριοδότηση της πρότασης βρίσκεται πάνω από το κατώφλι ένταξης

 

δ) Έλεγχος εξοικονόμησης ενέργειας βάσει Α και Β ΠΕΑ, αυτόματα, από το Υπουργείο βάσει μέσων όρων εξοικονόμησης ενέργειας για παρόμοιες κατοικίες και έλεγχος του δείκτη euro/εξοικονομούμενης ενέργειας. Περιπτώσεις που αποκλίνουν άνω της τιμής της τυπικής απόκλισης από τον μέσο, να ελέγχονται.

 

Αμοιβές Μηχανικών

 

7. Αμοιβή Συντονιστή (πρώην Συμβούλου) Έργου:

 

Α΄Πρόταση:

 

1.000 € και προϋπόθεση υποβολής αποδεικτικού εξόφλησης του κατά την υποβολή της αίτησης του 50%, ήτοι, 500 euro.

 

Β΄Πρόταση:

 

1.000 € και προϋπόθεση υποβολής αποδεικτικού εξόφλησης του κατά την υποβολή της αίτησης του 40%, ήτοι, 400 euro.

 

Γ΄Πρόταση:

 

1.000 € και προϋπόθεση υποβολής αποδεικτικού εξόφλησης του κατά την υποβολή της αίτησης του 50%, ήτοι, 500 euro. Για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία το ποσοστό να είναι 25%, ήτοι 250€.

 

Δ΄Πρόταση:

 

1.000 € και προϋπόθεση υποβολής αποδεικτικού εξόφλησης του κατά την υποβολή της αίτησης του 25%, ήτοι, 250 euro, 50% με την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου και 25% με την περάτωση.

 

Αμοιβή για κάθε ξεχωριστή μελέτη/έγκριση:

 

Άδεια Εργασιών Μικρής Κλίμακας: 500 €, Μελέτη Αερίου Καυσίμου – μελέτη αντικατάστασης συστ. θέρμανσης: 500 €.

 

Αμοιβή επίβλεψης:

 

Επίβλεψη ΕΕΜΚ: 500€, Επίβλεψη Η/Μ: 500€

 

Αμοιβή με μελέτη κατανομής δαπανών θέρμανσης: 2€ / μ2

 

Η αμοιβή των ενεργειακών πιστοποιητικών (Α & Β ΠΕΑ) διατηρείται, σύμφωνα με τη βασική σχέση:

 

(2.5 €/τ.μ*Ετ.μ+75€) ανά ΠΕΑ με μέγιστο όριο τα 400 € και υποχρεωτικά υποβολή αποδεικτικού εξόφλησης της αμοιβής του επιθεωρητή κατά την υποβολή της αίτησης

 

Επιπλέον στο εξής να προβλέπεται αμοιβή για κάθε φορά που απαιτείται η εκπόνηση Προσαρτήματος ΠΕΑ, που θα ορίζεται στο 100% της αρχικά υπολογισθείσας αμοιβής του Α ΠΕΑ.

 

8. Φωτοβολταϊκά, ηλ. συσσωρευτές, φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων

 

Κατάργηση επιδότησης φορτιστών και συσσωρευτών από το πρόγραμμα.

 

Φωτοβολταϊκά να επιδοτούνται μόνο όταν το κτίριο είναι μεγαλύτερο από Β+ και μόνο για net-metering. Στην περίπτωση που επιλεχθεί το Φ/Β net-metering, αύξηση του Π/Υ έως 000€ (σύμφωνα με τις τιμές του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ- ΑΥΤΟΝΟΜΩ) ,

 

Κατά την υποβολή της αίτησης να υποβάλλεται υποχρεωτικά η συναίνεση συνιδιοκτητών.

 

Αποσύνδεση Φ/Β από τον υπολογισμό των μορίων του ενεργειακού κριτηρίου.

 

9. Προκαταβολές και εξοφλήσεις

 

α) Η άμεση (μετά την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής), προκαταβολή του 50% της δημόσιας επιχορήγησης και ιδιωτικής συμμετοχής ανά παρέμβαση στον κάθε Ανάδοχο-Προμηθευτή, τη στιγμή που θα αποφασίσει ο Ωφελούμενος να ξεκινήσει τις εργασίες, με την ταυτόχρονη υποχρέωσή του να καταθέσει την ιδιωτική του συμμετοχή, αφού προηγουμένως θα το έχει δηλώσει στο σύστημα (τουλάχιστον 15 μέρες νωρίτερα) ο Συντονιστής Έργου.

 

β) Η άμεση εξόφληση του υπόλοιπου 50% της δημόσιας επιχορήγησης στον Ανάδοχο/Προμηθευτή εντός το πολύ (15) ημερών, μετά την ανάρτηση των δικαιολογητικών από τον Σύμβουλο Έργου.

 

10. Πιστοληπτική Ικανότητα με την εγγύηση του Δημοσίου

 

Για τους ενδιαφερόμενους με ατομικά εισοδήματα έως 12.000 € και οικογενειακά έως 24.000€ να υπάρξει η δυνατότητα δανειοδότησης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

 

11. Πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων

 

Την ευθύνη της λειτουργίας, της συντήρησης, της αναβάθμισης και εν γένει της συνολικής διαχείρισης μιας νέας πλατφόρμας του προγράμματος σε ορίζοντα 10ετίας, να την αναλάβει το ΤΕΕ. Η νέα πλατφόρμα θα πρέπει να επιτρέπει αφενός μεν την απευθείας εισαγωγή (on line) όλων των απαραίτητων στοιχείων της αίτησης για τον υπολογισμό όλων των κριτηρίων μοριοδότησης, αφετέρου και την εναλλακτική δυνατότητα να δέχεται την ανάρτηση αρχείων τύπου (*.xml), που θα προετοιμάζονται (off line) στον υπολογιστή του μηχανικού.

 

12. Τροποποίηση νομοθεσίας και πολεοδομικών διατάξεων

 

α) Κατάργηση της υποχρεωτικής συναίνεσης των συνιδιοκτητών σε πολυκατοικία για την εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης σε μεμονωμένα διαμερίσματα, επαναφέροντας στο προηγούμενο καθεστώς την νομοθεσία της Άδειας Εργασιών Μικρής Κλίμακας, που ίσχυε μέχρι την τελευταία αλλαγή αυτή τον 5/2020,

 

β) Να εξεταστεί η δυνατότητα τροποποίησης συγκεκριμένων διατάξεων του πολεοδομικού κανονισμού, ώστε να επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις, η υλοποίηση θερμομόνωσης όψης κτιρίου προς την όμορη ιδιοκτησία τρίτου, διότι με την υφιστάμενη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η υλοποίησή της, με αρνητική συνέπεια την δυσκολία επίτευξης του υψηλού ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

 

13. Μηχανικός Αερισμός

 

Ο μηχανικός αερισμός να είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο για κτίρια Β ενεργειακής κλάσης και ανώτερα.

 

14. Πολυκατοικίες

 

Να παραμείνει η δυνατότητα ένταξης πολυκατοικιών ως είχε στο προηγούμενο πρόγραμμα.

 

15. Στέγες

 

Να αυξηθεί το ποσό στην θερμομόνωση στέγης και να μπορεί κατασκευαστεί και στέγη πάνω από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος αν δεν υπάρχει»

 

Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από πρόταση του Προέδρου ΤΕΕ Γ. Στασινού, εξουσιοδότησε κατά πλειοψηφία τους Χρ. Δούκα Μέλος της και Ν. Ανδρεδάκη Α΄ Αντιπρόεδρό της, να επεξεργαστούν το τελικό κείμενο ενσωματώνοντας τις παρατηρήσεις των Μελών της ΔΕ, ώστε στη συνέχεια να αποσταλεί στο Υπουργείο σχετική επιστολή με τις θέσεις του ΤΕΕ.

 

Σημειώνουμε πως ο Κ. Βουρεκάς ψήφισε Λευκό με την εξής σημείωση:

 

«Διατηρώντας μια συνολική κριτική στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» καθώς αυτό βασίζεται σε νομοθεσία (ΚΕΝΑΚ) που δεν λαμβάνει υπόψη τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής αλλά πολύ στενά τις ενεργειακές καταναλώσεις και στην λογική των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που στην συγκεκριμένη περίπτωση ευνοούν κυρίως τις εξαγωγές προϊόντων των ισχυρότερων οικονομιών της ΕΕ, θεωρούμε ότι η εισήγηση είναι στην σωστή κατεύθυνση σε ότι αφορά την αντικατάσταση του κριτηρίου της χρονικής προτεραιότητας από σύστημα μοριοδότησης και στην εισαγωγή και κοινωνικών κριτηρίων, τα οποία πρέπει να ενισχυθούν. Όμως η εισήγηση κατά την γνώμη μας δεν αντιμετωπίζει τις αδικίες που διαπιστώθηκαν στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος με την παράκαμψη του ηλεκτρονικού συστήματος με αθέμιτα μέσα, όπως ζητούσε και η από 19.12.2020 απόφαση της Αντιπροσωπείας, παραπέμποντας τους «επιλαχόντες» του προηγούμενου κύκλου σε «πρόγραμμα – γέφυρα» εάν και εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί. Επισημαίνουμε ότι για να μην υπάρξουν νέες αδικίες και με το σύστημα της μοριοδότησης, απαιτείται ουσιαστική αξιολόγηση και έλεγχος των αιτήσεων, την λειτουργία του οποίου δεν πρέπει να αναλάβει το ΤΕΕ, το οποίο δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και συλλογικός φορέας και μηχανισμός ελέγχου των μηχανικών. Τέλος σημειώνουμε πως η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και η ενεργειακή αναβάθμιση των κατασκευών στον ελληνικό χώρο, σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζονται με τέτοιου είδους αποσπασματικά ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά απαιτείται συνολική αντιμετώπιση με στόχο πιο φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές και τεχνολογίες και όχι μερικές και ευκαιριακές προσεγγίσεις, όπως αυτές των ΕΚΟ».