7+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για την παραγωγή ρεύματος από τα φωτοβολταϊκά συστήματα

7+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για την παραγωγή ρεύματος από τα φωτοβολταϊκά συστήματα

 
 

Όλες οι απαντήσεις για να προχωρήσετε στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά.

 

1. Υπάρχουν λύσεις ώστε ο οικιακός καταναλωτής να περιορίσει το κόστος ενέργειας αξιοποιώντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;

 

Ναι. Τρεις είναι οι λύσεις που μπορεί να επιλέξει ένας καταναλωτής για να απολαύσει τα οικονομικά οφέλη της πράσινης ενέργειας και συγκεκριμένα της ηλιακής ενέργειας.

 

Και οι τρεις επιλογές έχουν ως βάση την παραγωγή ρεύματος από τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Η πρώτη αφορά την αξιοποίηση της τεχνολογίας Net Metering, η δεύτερη παρέχεται από το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και η τρίτη από την εταιρεία παροχής ενέργειας ΗΡΩΝ και το πρόγραμμα «Ενεργειακή Ανεξαρτησία» (ΕΝΑ)

 

2. Τι είναι το Net Metering;

 
Πρόκειται για μορφή τεχνολογίας και παρέχει τη δυνατότητα του ενεργειακού συμψηφισμού. Προϋποθέτει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στη στέγη.

 

Το Net Metering δίνει τη δυνατότητα ώστε η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια του φωτοβολταϊκού στη στέγη να συμψηφίζεται με αυτήν που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ή της επιχείρησης.

 
3. Τι είναι το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκό στη Στέγη»;

 

Το «Φωτοβολταϊκό στη Στέγη» είναι πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προβλέπει πως ο Διαχειριστής Δικτύου προαγοράζει με σταθερή τιμή 0,087 ευρώ/kWh (Κιλοβατώρα) την παραγόμενη ενέργεια για μια 20ετία.

 
Κάθε μήνα στον λογαριασμό του καταναλωτή πιστώνονται τα έσοδα της μηνιαίας παραγωγής ρεύματος. Κατά τα λοιπά δεν αλλάζει η τιμολογιακή πολιτική που έχει συμφωνήσει με τον προμηθευτή του.

 
Σε αυτή τη λύση υπάρχει ανώτατο όριο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι τα 6 kW (Κιλοβάτ) για φωτοβολταϊκά σε περιοχές που είναι διασυνδεδεμένες με το ηλεκτρικό σύστημα και τα 3 kW στις υπόλοιπες.
 
 
4. Υπάρχει λύση που δεν απαιτεί ειδική εγκατάσταση στο σπίτι;

 

Οι δύο πρώτες λύσεις, δηλαδή ο ενεργειακός συμψηφισμός και το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκό στη Στέγη» προϋποθέτουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη του νοικοκυριού. Η τρίτη δεν απαιτεί την τοποθέτηση πάνελ αλλά τη συμμετοχή των οικιακών καταναλωτών ή και επιχειρηματιών στο ΗΡΩΝ ΕΝΑ, το οποίο παρέχει ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάρκα της εταιρείας.

 

5. Ποια η διαδικασία και το κόστος στις περιπτώσεις που απαιτούνται εγκαταστάσεις;

 

Οι δύο πρώτες λύσεις προϋποθέτουν ιδιόκτητο χώρο για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκού, μελέτη, αρκετή γραφειοκρατία, διαθεσιμότητα από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και σημαντικό κόστος. Για ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει 360 κιλοβατώρες τον μήνα απαιτείται η μελέτη και εγκατάσταση πάνελ ισχύος 3 Κιλοβάτ.

 

Το κόστος τοποθέτησης υπολογίζεται σε 6.000 ευρώ (με ΦΠΑ) και θα πρέπει να υπάρχει ο διαθέσιμος χώρος σε ταράτσα, ενώ στις περιπτώσεις των πολυκατοικιών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων ιδιοκτητών.

 

Επίσης ένα από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι οικιακοί καταναλωτές είναι και αυτό της σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα δίκτυα είναι κορεσμένα και θα απαιτηθεί πολύμηνη αναμονή για τη σύνδεση.

 

6. Πότε συμφέρει το Net Metering, δηλαδή η λύση του ενεργειακού συμψηφισμού;

 

Αν η κατανάλωση ξεπερνά την παραγωγή ρεύματος, τότε ο λογαριασμός χρεώνεται.

 

Στην περίπτωση που η ζήτηση κάποιον μήνα μειωθεί σημαντικά, τότε η επιπλέον παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να μεταφερθεί και να συμψηφιστεί μελλοντικά σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα εντός τριετίας.

 

Αυτή η λύση λοιπόν ενδείκνυται για κύριες κατοικίες ή επιχειρήσεις που έχουν κάθε μήνα ομοιόμορφη κατανάλωση ρεύματος.

 

Διαφορετικά το όφελος του συμψηφισμού χάνεται με τη μεταβολή της ζήτησης.

 

7. Πώς γίνεται να παράγω και να χρησιμοποιώ ενέργεια από φωτοβολταϊκά χωρίς εγκατάσταση;

 

Το ΗΡΩΝ ΕΝΑ δεν προϋποθέτει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στη στέγη και ακολουθεί τον οικιακό καταναλωτή στις αλλαγές κατοικίας του. Ο τελευταίος συμμετέχει οικονομικά και εισπράττει στον λογαριασμό του ρεύματός του εκπτώσεις. Είναι σαν να νοικιάζει ο καταναλωτής εγκαταστάσεις για όσο ισχύ χρειάζεται.

 

Ενδεικτικά αναφέρεται πως για ισχύ 3 Κιλοβάτ το ποσό συμμετοχής είναι χαμηλό, στα 3.000 ευρώ, ενώ η ετήσια έκπτωση που αντιστοιχεί είναι της τάξης των 360 ευρώ. Ο πελάτης χρεώνεται για την ηλεκτρική ενέργεια ολόκληρη την ποσότητα που καταναλώνει, σύμφωνα με το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας που έχει επιλέξει στον ΗΡΩΝΑ. Δηλαδή, από τη χρέωση προμήθειας της ενέργειας που καταναλώνει δεν αφαιρείται η ποσότητα που παράγεται από το ΗΡΩΝ ΕΝΑ.

 

Ετσι ο πελάτης βγαίνει διπλά κερδισμένος, διότι εκτός από την έκπτωση που λαμβάνει στον λογαριασμό του από το ΗΡΩΝ ΕΝΑ, επωφελείται από την κρατική επιδότηση ΤΕΜ που εφαρμόζεται στο σύνολο της κατανάλωσης! Σε αντίθεση με το Net Metering, που η κρατική επιδότηση ΤΕΜ εφαρμόζεται στη συνολική μείον την παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό στη στέγη ενέργεια.

 

8. Υπάρχουν επιδοτούμενα προγράμματα;

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επιδοτούμενα προγράμματα ανοιχτά. Πρόκειται να ανοίξει το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» αλλά και το πρόγραμμα για την επιδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.